Kwaliteitsvolle zorg

Iedere medewerker van Ziekenhuis Geel zet zich dagelijks in om kwaliteitsvolle zorg te leveren aan haar patiënten. Om continu die kwaliteit te verbeteren werkt het ziekenhuis samen met externe en onafhankelijke organisaties die controles uitvoeren op regelmatige basis. Meer info over die organisaties vind je hieronder.

Ziekenhuis Geel wil open en transparant communiceren over de resultaten die voortvloeien uit de kwaliteitscontroles. Daarom kan je de rapporten van de kwaliteitsmetingen hiernaast raadplegen. Lees deze rapporten met de nodige omzichtigheid want de ongenuanceerde controles laten zich niet in eenvoudige rapporten vatten. Heb je vragen over deze rapporten? Mail dan naar accreditatieziekenhuis@ziekenhuisgeel.be.

 

Zorginspectie

Zorginspectie omvat een verplichte kwaliteitsdoorlichting van zorgtrajecten- en programma’s door de Vlaamse Overheid.

Voor meer informatie over Zorginspectie: klik hier

Accreditatie

Dit omvat een ziekenhuisbrede kwaliteitsdoorlichting door een externe onpartijdige organisatie. Ziekenhuis Geel koos om hiervoor samen te werken met NIAZ - Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.

Voor meer informatie over NIAZ: klik hier

Kwaliteitsindicatoren

Dit omvat resultaten van kwaliteitsmetingen van het ziekenhuis die vergeleken kunnen worden met andere ziekenhuizen en valt onder de noemer Vlaams Indicatoren Project VIP2.

Voor meer informatie over het Vlaams Indicatoren Project: klik hier

 

FAVV

Het FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen) waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel om de gezondheid van consumenten, dieren en planten te beschermen. Naast de verplichte controles van dit agentschap onderging het ziekenhuis vrijwillig extra controles voor het behalen van een Smiley.

Voor meer informatie over het FAVV: klik hier