Kwaliteitsvolle zorg

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wil de kwaliteit van de zorg voor de patiënt permanent verbeteren. Om dat mogelijk te maken, werkt het ziekenhuis samen met alle partners die betrokken zijn bij het zorgproces.

Met aandacht voor de veiligheid van patiënten wil het ziekenhuis hoogstaande, verantwoorde en patiëntgerichte zorg verstrekken in de regio. Dat in samenwerking met alle partners.

Het leveren van kwaliteitsvolle zorg vraagt permanente opvolging. Daarom heeft het ziekenhuis een aantal kwaliteitsinitiatieven georganiseerd. Op die manier creëert het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel een cultuur die gericht is op continue verbetering.

Communicatie en openbaarheid

De samenleving en de patiënten verwachten van een ziekenhuis ook dat het open communiceert en verantwoording aflegt. Daarom wil ons ziekenhuis open en transparant communiceren over onze kwaliteitsresultaten. Op die manier willen we patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen informeren over de kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis.

  • Kwaliteitsindicatoren

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel neemt onder meer deel aan het VIP2-project voor het domein Oncologie, namelijk kwaliteitsindicatoren voor invasieve borstkanker (2014) en voor rectumkanker (2016). Deze indicatoren zijn te raadplegen op de website van het Vlaams Indicatorenproject. Patiënten en andere stakeholders kunnen de resultaten van ons ziekenhuis vergelijken met die van andere ziekenhuizen.

Raadpleeg en vergelijk de kwaliteitsindicatoren

  • Externe beoordeling

De kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis wordt ook door externe organisaties getoetst. Zo bezocht de Vlaamse Zorginspectie ons ziekenhuis al enkele keren. De inspecties zijn gebaseerd op een eisenkader dat, naast juridisch geldende erkenningsnormen, ook internationaal gevalideerde richtlijnen en standaarden bevat. Elk ziekenhuis moet aan deze vereisten voldoen. Op die manier wil de Vlaamse Zorginspectie een accuraat beeld van de zorgkwaliteit in de ziekenhuizen krijgen.

De resultaten die de Vlaamse Zorginspectie voor het Ziekenhuis Geel optekende, zijn raadpleegbaar op de website van de Vlaamse Zorginspectie.

Raadpleeg de inspectieverslagen van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel

 

Op eigen initiatief doorloopt het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel een accreditatietraject. Het ziekenhuis werkt daarvoor samen met het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) als externe onpartijdige organisatie. Het NIAZ toetst of zorginstellingen het huis op orde hebben. Dat gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum.

 Kwaliteit en veiligheid via een accreditatietraject