Kwaliteitsvolle zorg

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wil de kwaliteit van de zorg voor de patiënt permanent verbeteren. Om dat mogelijk te maken, werkt het ziekenhuis samen met alle partners die betrokken zijn bij het zorgproces.

Samen met die partners wil het ziekenhuis hoogstaande, verantwoorde en patiëntgerichte zorg verstrekken, met aandacht voor de veiligheid van patiënten, medewerkers en andere betrokkenen.

Het leveren van kwaliteitsvolle zorg vraagt om permanente opvolging. Daarom heeft het ziekenhuis een aantal kwaliteitsprojecten georganiseerd. Op die manier creëert het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel een cultuur die gericht is op continue verbetering.

Communicatie

De samenleving en de patiënten verwachten van een ziekenhuis ook dat het open communiceert en verantwoording aflegt. Daarom wil ons ziekenhuis open en transparant communiceren over onze kwaliteitsresultaten. Op die manier willen we patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen informeren over de kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis.

Kwaliteitsindicatoren

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel neemt onder meer deel aan het VIP2-project voor het domein Oncologie, rond kwaliteitsindicatoren voor invasieve borstkanker (2013) en voor rectumkanker (2016). Deze indicatoren zijn te raadplegen op de website van het Vlaams Indicatorenproject. Patiënten en andere stakeholders kunnen de resultaten van ons ziekenhuis vergelijken met die van andere ziekenhuizen.

Raadpleeg en vergelijk de kwaliteitsindicatoren

Externe beoordeling

De kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis wordt ook door externe inspecties onderzocht. De Vlaamse Zorginspectie heeft ons ziekenhuis al enkele malen bezocht. Op eigen inititiatief doorloopt het Sint-Simpna Ziekenhuis Geel ook een accreditatietraject met het ook op het verkrijgen van een internationaal kwaliteitslabel. Ons ziekenhuis werkt daarvoor samen met het Nederlands Instituut voor Accreditatie (NIAZ).

Kwaliteitsaudits door de Vlaamse Zorginspectie

Accreditatietraject voor het NIAZ-kwaliteitslabel