Medisch dossier opvragen

Kan ik een kopie krijgen van mijn medisch dossier in Ziekenhuis Geel?

Ja, als patiënt heb je het recht een kopie op te vragen van het dossier dat het ziekenhuis of een andere zorgverlener over jou bijhoudt.

Kan ik ook delen van mijn dossier opvragen?

Ja, meestal vragen patiënten die stukken op die te maken hebben met een bepaalde aandoening, of die slaan op een bepaalde periode.

Hoe ga ik te werk?

De aanvraag moet altijd schriftelijk gebeuren, dus via een brief of e-mail.

Voor de aanvraag van een volledig medisch dossier:

  • Download het aanvraagdocument "Afschrift dossier" hier en vul het in.
  • Bezorg het ingevulde en ondertekende aanvraagdocument samen met de nodige attesten aan:
  • Het afschrift van je dossier wordt klaargemaakt en je wordt telefonisch verwittigd wanneer het afgehaald kan worden. Hou rekening met een max. verwerkingstijd van 2 weken.

Let er op dat je je identiteitsbewijs meebrengt wanneer je het dossier afhaalt. Als je een volmacht geeft aan een vertrouwenspersoon, moet deze persoon zijn/haar eigen identiteitsbewijs én dat van jou voorleggen.

Voor de aanvraag van een deel van het medisch dossier:

  • Download het aanvraagdocument "Enkelvoudig verslag" hier en vul het in.
  • Stuur of mail het ingevulde en ondertekende aanvraagdocument samen met de nodige attesten naar het secretariaat van je behandelende arts.
  • Als je je documenten persoonlijk afgeeft aan het secretariaat, kan je het afschrift van je dossier meteen meenemen. Als je je documenten per mail verstuurt, word je telefonisch verwittigd wanneer het afgehaald kan worden.

Let er op dat je je identiteitsbewijs meebrengt wanneer je het dossier afhaalt. Als je een volmacht geeft aan een vertrouwenspersoon, moet deze persoon zijn/haar eigen identiteitsbewijs én dat van jou voorleggen.