Disclaimer

Ziekenhuis Geel verleent je toegang tot zijn website www.ziekenhuisgeel.be en publiceert hier ter informatie teksten en afbeeldingen.

Het ziekenhuis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen, onderdelen toe te voegen of te verwijderen zonder daarover melding te hoeven doen.

De inhoud op www.ziekenhuisgeel.be is louter bedoeld als informatie.

Beperkte aansprakelijkheid

Ziekenhuis Geel spant zich in om de inhoud van www.ziekenhuisgeel.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op www.ziekenhuisgeel.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is Ziekenhuis Geel niet aansprakelijkheid.

Beperkte aansprakelijkheid Covid-19-testing

We streven ernaar om het resultaat van je PCR-test ter beschikking te stellen binnen de 24-30 uur na afname van de test. Deze doorlooptijd is indicatief en bindt Ziekenhuis Geel niet.

We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor uitzonderlijke vertragingen of uitzonderlijke technische of analytische problemen.

Er kan geen schadevordering ingesteld worden tegen Ziekenhuis Geel ter vergoeding van enig nadeel geleden ten gevolge van het laattijdig verkrijgen van de resultaten van de test. Ook indien de testresultaten niet beschikbaar zijn via de officiële website of app van de overheid, of als er een hertesting dient te gebeuren, kan je geen schadevordering instellen tegen Ziekenhuis Geel.

Auteursrechten

Alle rechten van getoonde teksten en/of afbeeldingen liggen bij Ziekenhuis Geel.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ziekenhuis Geel.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.