Jouw rechten als patiënt

Sinds 2002 bestaat er in België een wet rond de rechten van de patiënt. Deze wet legt de kenmerken vast van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. De wettekst somt de basisrechten van de patiënten op en verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiëntendossier en de toegang ertoe.

 

Jouw rechten als patiënt:

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger

Volgens de patiëntenrechtenwet kan je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon bij het uitoefenen van bepaalde patiëntenrechten. Deze wet bepaalt ook de mogelijke persoon die jou kan vertegenwoordigen, als je niet in staat bent om zelf jouw rechten uit te oefenen. Dit filmpje van Volksgezondheid legt uit wat dit betekent.

Wat is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een familielid, een vriend of een andere persoon die je zelf kiest. Hij/zij helpt jou bij het verzamelen van informatie over jouw gezondheidstoestand, bij de inzage van jouw patiëntendossier of bij het opvragen van een afschrift ervan. Een vertrouwenspersoon kan ook helpen om een klacht neer te leggen. 

Via dit document kan je een vertrouwenspersoon aanstellen.

Wat is een vertegenwoordiger?

Als je niet in staat bent om jouw patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die jouw rechten uitoefent in jouw naam. Het grote verschil met een vertrouwenspersoon is dat een vertrouwenspersoon jou enkel bijstaat. 

Via dit document kan je een vertegenwoordiger aanstellen

Via dit document kan je de aangewezen vertegenwoordiger herroepen

 

Meer informatie over patiëntenrechten in België kan je terugvinden op de website van FOD Volksgezondheid. Je kan ook de brochure 'Patiëntenrechten: in een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt' inkijken of downloaden.