Ombudsdienst

Wat doet een ombudsdienst?

Je kan bij de ombudsdienst terecht met vragen, problemen of klachten over de dienstverlening van het ziekenhuis. De ombudsdienst bemiddelt bij klachten van patiënten en geeft aanbevelingen aan het ziekenhuis om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In het huishoudelijk reglement van het ziekenhuis kan je nalezen hoe de klachtenafhandeling in het ziekenhuis verloopt.
Bekijk hier het huishoudelijk reglement

 

Wie zijn de ombudspersonen?

Ann Verfaillie en Vibe Hannes zijn de ombudspersonen in het ziekenhuis.

 

Wanneer kan je de ombudsdienst bereiken?

Dit zijn de openingsuren van de ombudsdienst:

 • Maandag: 13.30u  - 16u
 • Dinsdag: 09.30u – 12u
 • Donderdag: 09.30u – 12u
 • Vrijdag: 09.30u – 12u

Bij afwezigheid van de ombudspersonen word je via het automatisch antwoordapparaat geïnformeerd over de manier waarop je de ombudsdienst kan bereiken.

 

Hoe kan je de ombudsdienst contacteren?

 • Stuur een mail naar ombudsdienst@ziekenhuisgeel.be
 • Stuur een brief naar:              
  Ziekenhuis Geel
  t.a.v. Ombudsdienst
  J.-B. Stessensstraat 2
  2440 Geel
 • Telefonisch via het nummer: 014 57 72 42
 • Kom langs voor een persoonlijk gesprek op de ombudsdienst. Bij voorkeur plan je dit vooraf telefonisch in. Je kan de ombudsdienst bereiken via route 248.

Hoe werkt de ombudsdienst?

In het ziekenhuis doen ze er alles aan om je zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het zijn dat de dienstverlening niet aan jouw verwachtingen voldoet. Door dit zelf aan te kaarten bij de betrokken medewerker(s) kan je vaak al heel wat problemen oplossen. Als dit niet lukt of niet het gewenste resultaat oplevert, kan je terecht bij de ombudsdienst.

De ombudsdienst treedt op als bemiddelaar en zal in eerste instantie luisteren naar jouw verhaal en jouw verwachtingen bespreken. Als je dat wenst, neemt de ombudsdienst contact op met de betrokken ziekenhuismedewerker(s) en bemiddelt om een oplossing te vinden waar iedereen zich hopelijk kan in vinden. Als er geen oplossing gevonden wordt, word je, als je dit wenst, geïnformeerd over andere mogelijkheden om jouw klacht te behandelen.

De ombudsdienst is gebonden aan het beroepsgeheim en zal alle klachten vertrouwelijk behandelen. De medewerkers nemen bij de behandeling van klachten steeds een neutrale houding aan.

Daarnaast heeft Ziekenhuis Geel ook een meldsysteem voor (bijna-)incidenten. Bij een (bijna-)incident kwam de patiëntveiligheid in gedrang en kan de patiënt (potentieel) schade hebben geleden door het incident. Als uit jouw melding bij de ombudsdienst blijkt dat je klacht gepaard gaat met een (bijna-)incident zullen de ombudspersonen jou vragen of ze het incident mogen invoeren in het intern meldsysteem. Via dit meldsysteem analyseert het ziekenhuis incidenten en bekijkt welke acties ondernomen kunnen worden om het voorval in de toekomst te vermijden. De ombudspersonen zijn bij deze analyse niet betrokken.

Tot slot kan je bij de ombudsdienst ook terecht om suggesties te geven om de zorgverlening te verbeteren. Die suggesties neemt de ombudsdienst dan op met de leidinggevende(n) van de betrokken dienst(en).

 

Jouw rechten als patiënt

Klik hier voor meer informatie