Patiëntveiligheid

Samen werken aan veilige zorg

De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Bijwerkingen, complicaties of andere ongewenste gebeurtenissen kunnen optreden, maar onze aanpak is erop gericht deze zo veel mogelijk te beperken. Als patiënt kan je een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van je eigen zorgproces. Graag geven we je enkele concrete tips en suggesties mee.

Vermijden van incidenten en verbeteracties

Heb je tijdens je verblijf in het ziekenhuis een onaangename ervaring opgedaan of is het anders verlopen dan verwacht, dan kan je dit zeker melden. Er is een verschil tussen het melden van een klacht en het melden van een (bijna-)incident. Een klacht is een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces. Een (bijna-)incident is een onbedoelde gebeurtenis in het zorgproces waarbij je schade hebt opgelopen of had kunnen oplopen.

Uit dergelijke (bijna-)incidenten kunnen we heel veel leren. Wij nemen elke melding serieus en ondernemen de nodige acties om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Betrokken bij een incident?

Ons ziekenhuis heeft een intern meldsysteem voor (bijna-)incidenten. Bij een (bijna-)incident kwam je veiligheid in gedrang en kan je (potentieel) schade hebben geleden. Via dit meldsysteem analyseert het ziekenhuis incidenten en bekijkt welke acties ondernomen kunnen worden om het voorval in de toekomst te vermijden.

Denk je zelf bij een incident betrokken te zijn? Zorg er dan zeker voor dat je zorgverlener op de hoogte is. Indien gewenst, kan je dit ook aangeven via de ombudsdienst. Als blijkt dat je klacht gepaard gaat met een (bijna-)incident zullen de ombudspersonen je vragen of ze het incident mogen invoeren in het intern meldsysteem.

Identificatie

Bij de inschrijving aan de balie / kiosk ontvang je klevers met identificatiegegevens. Gelieve de gegevens op deze klevers steeds na te kijken op correctheid. Indien er gegevens niet correct zijn, kan je dit best onmiddellijk melden aan de medewerker van de balie.

Bij opname voor een operatie of invasief onderzoek krijg je een identificatiebandje ter hoogte van de pols. Op dit identificatiebandje staat je naam, voornaam en geboortedatum vermeld.

Denk eraan om:

 • gegevens op het bandje na te kijken en foutieve gegevens onmiddellijk te melden;
 • het bandje gedurende je hele ziekenhuisverblijf te dragen zodat zorgverleners je identiteit ten allen tijde kunnen verifiëren;
 • zo snel mogelijk te melden, mocht het bandje toch verwijderd, losgekomen zijn of de gegevens onleesbaar zijn.

Regelmatig vragen zorgverleners naar je naam, voornaam en geboortedatum. Dit is volstrekt normaal en gebeurt om de veiligheid van de dienstverlening te garanderen en vergissingen te vermijden.

Handhygiëne

Een goede en correcte handhygiëne is van cruciaal belang in een ziekenhuis. Ziektekiemen kunnen zich immers zeer snel verspreiden via de handen. Met handhygiëne bedoelen wij het ontsmetten van de handen met handalcohol.

Elke zorgverlener (arts, verpleegkundige, verzorgende, logistiek medewerker, …) die rechtstreeks contact heeft met de patiënt:

 • moet VOOR en NA elk patiëntencontact de handen ontsmetten met handalcohol;
 • draagt arbeidskledij met korte mouwen
 • mag geen ringen, horloges en armbanden dragen. Dit belemmert een volledige ontsmetting van de handen en onderarmen;
 • heeft kortgeknipte en propere nagels. Vuile nagels, nagellak en gelnagels zijn verboden.

Om het belang van handhygiëne te benadrukken, gebeuren er interne controles, alsook externe onaangekondigde controles. Ons ziekenhuis neemt ook deel aan de nationale campagnes ter bevordering van handhygiëne: “U bent in goede handen”.

Geneesmiddelen

Breng steeds een correct en volledig overzicht mee van de medicatie die je thuis inneemt. Als je opgenomen wordt voor een operatie of invasief onderzoek krijg je vooraf een “Patiëntenmap” mee naar huis. In deze Patiëntenmap is er voldoende ruimte aanwezig voor het invullen van de thuismedicatie. Als het invullen van deze lijst moeilijk of onduidelijk is, kan je hulp vragen aan je huisarts of apotheker. Vermeld zeker ook de geneesmiddelen die gestopt zijn voor de operatie of het onderzoek. Denk hierbij vooral aan bloedverdunners. Weet je niet zeker of je bloedverdunners inneemt, vraag dan advies aan de huisarts of apotheker.

Bij aankomst op de afdeling zal een verpleegkundige het overzicht met jou overlopen. Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen (of andere producten), meld dit dan.

Stel vragen als de medicatie er anders uitziet dan je verwacht. Stel vragen als de kleur of vorm van de medicijnen anders is dan je verwacht. Let op dat je alleen jouw eigen medicijnen krijgt. Neem geen medicatie in zonder dit te melden aan de verpleegkundige. Alle medicatie (ook specifieke thuismedicatie) wordt door het verpleegkundig team bewaard in de daartoe bestemde plaats (ook insulinepennen, puffs, anticonceptie, …).

Valincidenten

Een valpartij in het ziekenhuis is snel gebeurd en het herstel kan je opname aanzienlijk verlengen. Daarom geven wij graag enkele tips en suggesties om valpartijen te vermijden:

 • Vraag hulp indien nodig! Sta niet alleen op zonder begeleiding als je verzwakt of vermoeid bent.
 • Draag dichte, stevige pantoffels of schoenen, loop niet rond op kousen.
 • Maak eventueel gebruik van een aangepast hulpmiddel wanneer je stapt.
 • Voorwerpen die je vaak nodig hebt zoals een zakdoek, bril, gsm, bel hou je bij de hand.
 • Doe het licht aan als het donker is.
 • Sta traag recht om duizeligheid te voorkomen.
 • Vermijd rondslingerende voorwerpen in de kamer.

Fixatie-arm beleid

Ziekenhuis Geel hanteert een fixatie-arm beleid wat wil zeggen dat dit enkel toegepast wordt indien de patiënt een gevaar betekent voor zichzelf, zijn herstel of voor anderen. Met fixatie bedoelen we het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Om de veiligheid te kunnen garanderen, kan deze beslissing met of zonder toestemming van de patiënt genomen worden.

Het beperken van de bewegingsvrijheid van de patiënt kan op mechanische wijze, door middel van een verpleegdeken, voorzettafel, gordel,… en/of door het toedienen van rustgevende medicatie.

Deze beslissing is een gezamenlijke beslissing van het team en wordt dagelijks herbekeken. De duur wordt zo kort mogelijk gehouden. Indien mogelijk zal de familie op voorhand worden ingelicht, indien het een crisissituatie is, zal men de familie (indien gekend) binnen de 24 uur op de hoogte brengen.

Communicatie

Een goede en duidelijke communicatie met je zorgverleners is van cruciaal belang. Wij geven je graag enkele praktische tips om deze communicatie optimaal te laten verlopen:

 • Geef alle informatie over jouw gezondheidstoestand. Bereid je goed voor op het opnamegesprek, zet eventuele vragen op papier.
 • Is er iets niet duidelijk? Twijfel je ergens over? Laat het ons dan weten. Vraag uitleg bij een voorgeschreven behandeling (medicatie, kiné, …). Waarom krijg ik dit? Hoe moet ik het gebruiken en hoelang? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen en wat kan ik doen?
 • Bespreek vooraf het verloop van je operatie of onderzoek. Bereid je samen met arts en verpleegkundige voor op de operatie of het onderzoek. Vraag hoe je je moet voorbereiden, hoe lang de operatie duurt en hoe je je na de operatie zal voelen.
 • Volg instructies en adviezen goed op. Vraag wat je wel en/of niet mag doen. Heb je het gevoel dat je tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt? Aarzel niet om dit te melden aan je arts of zorgverlener. Zorg dat je weet wanneer je op controle moet komen. Vraag wanneer en bij wie je terecht kan met vragen of problemen.