Over Ziekenhuis Geel

Directie - Overige Beleidsorganen  - Missie en visie

 

Ziekenhuis Geel is een ziekenhuis van regionaal belang dat een waaier van diensten herbergt. Het ziekenhuis telt 294 erkende bedden, een aantal hoogtechnologische operatiezalen en tal van consultatieruimtes. Bijna 900 personeelsleden en 100 specialisten-geneesheren zetten dagelijks hun beste beentje voor om de patiënt met de beste zorgen te omringen, met veel aandacht voor communicatie en informatie. 

Naast de moderne medisch-technische diensten en de sterk uitgebouwde ondersteuning van de patiënt spelen ook onze gerenommeerde paramedische diensten een belangrijke rol. Een goed voorbeeld daarvan is het bekende Revalidatiecentrum Kempen, een van de grootste en best uitgeruste revalidatiecentra van het land. 

Ziekenhuis Geel wil voor patiënten uit de regio het voorkeurziekenhuis zijn. Om dat waar te maken, bieden we innovatieve en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in een sociaal en financieel gezond klimaat. Het streven naar een hoog kwaliteitsniveau staat daarbij voorop, zowel in de medische en verpleegkundige zorg als in het management en de ondersteunende processen.

Voor enkele specifieke onderzoeken en behandelingen werkt ons ziekenhuis samen met andere ziekenhuizen, waar mogelijk binnen het netwerk van de regionale ziekenhuizen in de Kempen, maar ook daarbuiten.