Pijnbeleid

Omdat we merken dat patiënten nog te vaak pijn hebben in het ziekenhuis is het voor ons belangrijk om hier aandacht aan te schenken.

De medewerkers van het ziekenhuis zullen je steeds bijstaan in het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van de pijn. Wij vragen dan ook jouw hulp of de hulp van jouw familie om ons hier zo goed mogelijk in bij te staan.

 

Wat is pijn?

Pijn kan een grootte invloed hebben op uw dagelijks leven. Het is een onaangename gewaarwording die we ervaren wanneer het lichaam “beschadigd” wordt. Pijn is een zeer persoonlijke ervaring, waarbij meerdere factoren een rol kunnen spelen. Het is niet altijd evident om wat je voelt in woorden uit te drukken. 

In het ziekenhuis kan pijn op verschillende manieren veroorzaakt worden. Denk maar aan een behandeling (bv. operatie/ infiltratie), ziekte (bv. opname via spoedgevallen), of door onderzoeken. (bv. punctie op radiologie).

Het is voor ons van groot belang dat je steeds het aangeeft wanneer je pijn hebt. Zo kunnen we hier extra aandacht aan schenken, zodat een betere pijnbehandeling kan nagestreefd worden.

Bij de behandeling van pijn onderscheiden we twee types, namelijk acute en chronische pijn.

  • Acute pijn heeft meestal een waarschuwingsfunctie. Het maakt deel uit van het beschermingssysteem van het lichaam. Het wijst erop dat er iets ongewoons aan het gebeuren is in het lichaam en vraagt om een acute behandeling. (bv. val met de fiets: gebroken arm)

    Het is belangrijk dat er snel ingegrepen wordt. De pijn verdwijnt eenmaal de schade hersteld is. Acute pijn die niet adequaat wordt behandeld, kan soms evolueren naar chronische pijn. Deze pijn is veel moeilijker behandelbaar.

  • Pijn wordt chronisch genoemd als deze langer dan 3 maanden aanwezig is. Het wordt gekenmerkt door een blijvende, storende en hardnekkige pijn. Er is nu geen waarschuwingsfunctie meer en het pijnsysteem gaat overgevoelig reageren.

    De oorzaak is een wisselwerking van lichamelijke, psychische en sociale factoren. Vaak wordt dit proces na enige tijd onomkeerbaar. De behandeling bestaat er dan ook niet altijd in om deze pijn volledig weg te nemen, omdat dit niet altijd meer mogelijk is. Het gaat erom om jou ‘ermee te leren leven’, om jouw levenskwaliteit te verbeteren. Het is een complex proces, dat een multidisciplinaire aanpak vraagt.

Pijn? Zeg het!

In ons ziekenhuis wordt minstens 2 keer per dag jouw pijn bevraagd en geregistreerd. 

Als patiënt ben je de belangrijkste informatiebron als het gaat om jouw pijn. Pijn is namelijk subjectief. Iedereen reageert anders op pijn, ook wanneer de pijnklachten dezelfde oorzaak hebben.

Pijn wordt best vroegtijdig gemeld: zeg het ons als je pijn hebt en wacht niet alleen op de momenten dat wij er expliciet om vragen.

Om de pijn zo goed mogelijk te kunnen behandelen, krijgen we graag een correct beeld van jouw pijn. Daarom is het is ook belangrijk om de plaats, de aard (bijvoorbeeld stekende pijn), de intensiteit (bijvoorbeeld zeurende pijn), de duur en de oorzaak van de pijn aan te geven.