Neurologie

Neurologie houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Ook spierziekten worden vaak behandeld door een neuroloog.

Een neuroloog krijgt dan ook te maken met uiteenlopende klachten. Hoofdpijn, dubbel zien, tintelingen, duizeligheid, slaapstoornissen, geheugenproblemen, taal- en spraakstoornissen: al die symptomen behoren tot het werkterrein van de neuroloog.

Hetzelfde geldt voor stoornissen in het bewegingsapparaat, zoals uitstralende pijn in arm of been, loop- en bewegingsmoeilijkheden, spierzwakte en verlammingsverschijnselen.