Revalidatie-opname (Sp-dienst)

De revalidatie-opnamedienst of Sp-dienst is een gespecialiseerde verpleegafdeling voor patiënten met langdurige revalidatiebehoeften. Patiënten met een beroerte, een hersenbloeding of een hersenletsel door een ongeval of een infectie worden hier opgenomen voor locomotorische revalidatie.

De Sp-dienst wil bij de patiënt een zo groot mogelijke functionele onafhankelijkheid bewerkstelligen. Na de acute opname op de neurologische dienst, blijven de artsen-specialisten Neurologie hun patiënten verder opvolgen op deze dienst.

De patiënt wordt op deze dienst multidisciplinair behandeld. We moedigen hem aan tijdens zijn revalidatietraject een zo actief mogelijke rol te vervullen, rekening houdend met zijn fysische en psychische mogelijkheden. 

De revalidatie gebeurt in nauw overleg met de familie en de zorgomgeving van de patiënt. Zo trachten we een duurzaam draagvlak te creëren als voorbereiding op het ontslag uit het ziekenhuis. De patiënt kan dan verder ambulante revalidatie volgen in het revalidatiecentrum van het ziekenhuis.