Multidisciplinaire zorg

De dienst Neurologie neemt deel aan de multidisciplinaire zorg voor tal van patiënten. Daarbij horen onder meer oncologische patiënten (Multidisciplinair Oncologisch Consult, MOC), pijnpatiënten (Pijnkliniek) en geriatrische patiënten (Geheugenkliniek).

De dienst Neurologie werkt ook samen met de Sp-dienst (voor neurorevalidatie) en met de kinderpsychologe en de kinderartsen (voor kinderneurologie).