Radiologie

De dienst Radiologie staat in voor medische beeldvorming, aan de hand van röntgenstralen, geluidsgolven en magnetische velden. De dienst bestaat uit acht radiologen en ruim dertig verpleegkundigen en administratieve medewerkers.

Onze dienst is uitgerust met alle radiologische onderzoeksmodaliteiten en is volledig gedigitaliseerd. Dit betekent dat alle beelden op de computer geanalyseerd worden en dat alle onderzoeken bewaard blijven in een computerarchief (PACS).

De dienst Radiologie wil patiënten en artsen kwaliteitsvolle onderzoeken aanbieden. Daarbij wordt steeds gestreefd naar de laagst mogelijke stralingsdosis (het ALARA principe). 

Wenst u meer informatie? Dan kan u terecht op de website van onze radiologen radiologiegeel.be .