Onderzoek en voorbereiding

Er zijn verschillende soorten radiologisch onderzoek:

  • Onderzoek met röntgenstralen (röntgenfoto's en CT-scans)
  • Onderzoek met geluidsgolven (echografie)
  • Onderzoek met magnetische velden (NMR- en MRI-onderzoek)

Radiologisch onderzoek vraagt soms om een specifieke voorbereiding. Vaak moet u vanaf een bepaald tijdstip nuchter zijn. Daarmee wordt bedoeld: niet eten, niet drinken, geen medicatie via de mond (tenzij strikt noodzakelijk), geen kauwgom, niet roken.

Onderzoek van slokdarm, maag en darm
U moet nuchter zijn vanaf middernacht voor de dag van het onderzoek.

Onderzoek van nieuren, urinewegen en blaas (intraveneus pyelogram)
U moet nuchter zijn vanaf middernacht voor de dag van het onderzoek.

CT-scan met intraveneus toegediende contraststof (bijvoorbeeld van hals, borstkas, of buik)
U moet minstens twee uur voor het onderzoek nuchter zijn.

CT-onderzoek van de darm
Dit onderzoek vraagt om een specifieke darmvoorbereiding. Raadpleeg hiervoor uw arts.

> Download de infobrochure over CT-onderzoek van de darm (pdf)

Echografie van de buik (lever, pancreas, bovenbuik, abdomen)
U moet nuchter zijn.

Echografie van de galblaas en de galwegen
De avond voor het onderzoek gebruikt u bij voorkeur een vetarme maaltijd. U moet nuchter zijn vanaf 22 uur.

Echografie van de onderbuik (urineblaas, baarmoeder, eierstokken, appendix)
Hiervoor moet uw blaas gevuld zijn. Drink een uur voor het onderzoek zo nodig nog een halve liter water.

Mammografie
Dit onderzoek wordt best verricht rond de zevende dag vanaf de eerste dag van de menstruatie.

> Download de infobrochure over mammografie (pdf)

NMR van de borsten
Dit onderzoek wordt best uitgevoerd tussen de achtste en de veertiende dag van de cyclus, te rekenen vanaf de eerste dag van de menstruatie. Als u hormonale preparaten voor de menopauze gebruikt, moet u daar zes weken voor het onderzoek mee stoppen.

NMR van de galblaas en de galwegen
U moet minstens zes uur voor het onderzoek nuchter zijn.

Andere NMR-onderzoeken
Voor alle andere NMR-onderzoeken moet u niet nuchter zijn. Voor die onderzoeken hoeft u dus geen speciale voorbereidingen te treffen.

Zwangerschap
Als u zwanger bent, zijn röntgenonderzoeken (en dus ook CT-scans) sterk af te raden. Ze kunnen alleen worden uitgevoerd als ze uiterst belangrijk zijn voor uw gezondheid. Een echografie is nooit schadelijk en mag dus wel worden uitgevoerd.
Als u mogelijk zwanger bent, moet u dat steeds melden aan het secretariaat, de verpleegkundige of de radioloog op de dienst. Als u niet zeker bent dat u niet zwanger bent, stelt u het onderzoek best uit.

Borstvoeding en contrastmiddelen
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een CT-scan met jodiumhoudende contraststof niet schadelijk is als u borstvoeding geeft. Toch wordt voor alle veiligheid aangeraden één dag geen borstvoeding te geven.
Dat advies is dwingend bij een NMR-scan met gadolinium als contraststof. Dan mag u één dag geen borstvoeding geven.

Schildklierlijden en contrastmiddelen
Als u lijdt aan hyperthyroïdie, mag geen jodiumhoudende contraststof gebruikt worden. Als binnen twee maanden na een CT-scan een radioactieve behandeling met jodium gepland is, mag geen iodiumhoudende contraststof toegediend worden.