Radiologische beelden opvragen

Beelden van onderzoeken die door de dienst Radiologie werden uitgevoerd, worden in het ziekenhuis digitaal gearchiveerd. Via de internettoepassing Pacs on Web kunt u als patiënt de beelden van uw onderzoeken online raadplegen

> Raadpleeg radiologische beelden via www.rxgeel.be.

Deze werkwijze heeft tal van voordelen:

  • U hoeft niet meer te wachten op de beelden of het verslag na het onderzoek.
  • De arts kan de beelden en het verslag van de radioloog meteen raadplegen via het internet.
  • De beelden moeten niet meer op film, op cd of op dvd worden opgeslagen en verstuurd.
  • U kan de beelden ook zelf online bekijken.

Hoe krijgt u toegang tot Pacs on Web?

Bij uw inschrijving op de dienst medische beeldvorming ontvangt u en document met het unieke referentienummer van uw onderzoek. Met dat unieke nummer en uw geboortedatum (geschreven als ddmmjjjj) kunt u inloggen op de website www.rxgeel.be.

De arts die het onderzoek aanvraagt heeft het referentienummer niet nodig. Hij krijgt het onderzoek en het verslag automatisch toegestuurd.

Andere artsen hebben het referentienummer wel nodig om toegang tot de beelden te verkrijgen. Daarom moet u het referentienummer goed bewaren, zodat u het bij een doorverwijzing naar een andere arts kunt meedelen.

Om privacyredenen is het aangewezen het referentienummer zorgvuldig en veilig te bewaren. Als u het verliest, kunt u het alleen weer bekomen via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

U kunt het referentienummer ook afhalen bij de dienst Radiologie. Als u zelf naar de dienst komt, volstaat uw identiteitskaart.

U kunt ook iemand anders machtigen om het referentienummer af te halen. Dat kan via een machtigingsbrief, met daarin uw naam, uw geboortedatum en uw adres, en ook de naam van de gemachtigde. Die brief moet u ook ondertekenen.

Bij de machtiging voegt u ook een kopie van uw identiteitskaart. De persoon die u machtigt om het referentienummer op te halen, moet ook zijn eigen identiteitskaart meenemen.