Wat doet de radioloog?

Om een diagnose van een aandoening en een evaluatie van het effect van een behandeling mogelijk te maken, is het vaak nodig dat artsen en andere zorgverleners in het lichaam kunnen kijken. Tal van beeldvormende onderzoeken kunnen worden gebruikt om dit mogelijk te maken.

Radiologen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren en interpreteren van de resultaten van deze beeldvormende onderzoeken. Andere artsen wenden zich tot de radioloog voor overleg over het veiligste en meest effectieve type van onderzoek. Ze overleggen ook met de radioloog over de resultaten en de gevolgen voor een eventuele behandeling.

Daarnaast zijn radiologen ook gespecialiseerd in het uitvoeren van bepaalde behandelingen, zoals het via de huid draineren van abcessen en het nemen van stalen uit het lichaam voor microscopisch onderzoek. die staalnames worden nauwkeurig geleid via een van de beschikbare beeldvormingstechnieken.

In veel gevallen zal u de radioloog niet persoonlijk ontmoeten. Ook als de radioloog een onderzoek niet zelf uitvoert, ziet hij steeds toe op de correcte uitvoering door een team van opgeleide en gemotiveerde verpleegkundigen-medisch beeldvormers.