Pneumologie

Pneumologie onderzoekt en behandelt aandoeningen van de longen en de luchtwegen. Vaak voorkomende voorbeelden daarvan zijn astma, allergie, chronische hoest, chronische bronchitis en infecties van de luchtwegen en de longen.

Ook snurken en snaapapneu behoort tot het domein van de pneumologie. Longembolie, longfibrose en longkanker zijn andere aandoeningen die door de dienst Pneumologie worden behandeld.