Bronchoscopie

Bij een bronchoscopie wordt via de mond een bronchoscoop ingebracht in de luchtwegen. Een bronchoscoop is een kijkinstrument, in de vorm van een dunne en flexibele slang met een lens op het uiteinde.

Een bronchoscopie kan onder meer worden uitgevoerd in de volgende gevallen:

  • Onderzoek naar een mogelijke longinfectie, het ophoesten van bloed, een onverklaarde hoest of een mogelijke longtumor
  • Het nemen van slijm- of weefselstalen van de luchtweg of de long
  • Het opsporen of verwijderen van vreemde voorwerpen

Als we een bronchoscopie uitvoeren, moet u vier uur voor het onderzoek nuchter blijven. U mag wel medicatie innemen met een slokje water of een puffer gebruiken.

Bepaalde bloedverdunnende medicatie (zoals Marcoumar, Marevan, Plavix, Clopidogrel, Pradaxa, Xarelto of Eliquis) moet tijdig gestopt worden. Meld de arts dus vooraf dat u zo’n middel gebruikt. Aspirine mag u doorgaans blijven gebruiken.

Breng de arts ook op de hoogte als u een hartafwijking of een kunstklep heeft.

Hoe verloopt het onderzoek?

U wordt opgenomen in het dagziekenhuis. Het onderzoek zelf vindt plaats in de polikliniek Pneumologie en duurt doorgaans 15 tot 30 minuten. 

Voor het onderzoek krijgt u een lichte verdoving (een smelttablet en een spuitje). Algemene narcose is uiterst zelden nodig.

Tijdens het onderzoek zit u rechtop en steunt uw hoofd tegen een kussen. Via een neusbrilletje krijgt u wat zuurstof toegediend. Uw zuurstofpeil en uw hartslag wordt gemonitord via een klip op de vinger.

Uw keel wordt plaatselijk extra verdoofd met een spray.Een bijtring tussen de lippen voorkomt dat u uw mond onbedoeld sluit. Als u een kunstgebit draagt, moet u dat voor het onderzoek verwijderen.

De bronchoscoop wordt via de mond ingebracht en langzaam doorgeschoven naar de luchtpijp en de luchtpijptakken. Zo nodig worden kleine stukjes weefsel genomen of wordt in de longen gespoeld. Dit is niet pijnlijk.

Tijdens het onderzoek kan u niet praten, maar wel normaal ademen.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek blijft u nog zo’n twee uur in observatie in het dagziekenhuis. Daarna mag u weer eten en drinken.

Een bronchoscopie is een veilig onderzoek. Tot de zeldzame verwikkelingen die in bepaalde gevallen kunnen optreden, behoren een klaplong, een longbloeding of een laag zuurstofgehalte. In dat geval is bijkomende zorg en vaak ook een hospitalisatie nodig.

Het is niet abnormaal dat er na het onderzoek wat bloedslijmpjes zijn en lichte koorts optreedt. Hiervoor moet meestal niets gebeuren, tenzij er veel bloed wordt opgehoest en hoge koorts wordt gemaakt.