Longfunctietests

Longfunctietests zijn tests die de werking van de luchtwegen en longen nagaan. Deze tests kunnen helpen om een diagnose te stellen, de evolutie van een longaandoening te volgen en het resultaat van bepaalde behandelingen na te gaan.

Hoe gebeuren de tests?

De tests worden uitgevoerd met een longfunctietoestel. Via een mondstuk met filter ademt u in en uit in het toestel. De verpleegkundige geeft u de nodige instructies en begeleiding.

Een knijper op de neus verhindert dat u tijdens de test langs de neus ademt. De tests zijn niet pijnlijk, maar vragen wel wat inspanning.

Er is geen speciale voorbereiding nodig. Soms mag u enige tijd voor de tests bepaalde medicatie of puffers niet meer gebruiken. Dat bespreekt u best vooraf met de arts.

Welke tests kunnen uitgevoerd worden?

Spirometrie
De spirometrie is het basisonderzoek, waarbij wordt gemeten hoeveel lucht u in de eerste seconde van een krachtige uitademing kan uitblazen. Deze test geet vooral meer informatie over de luchtwegen en eventuele luchtwegvernauwing.

Longvolumina
Hierbij wordt gemeten hoeveel inhoud de longen hebben.

Diffusiecapaciteit
Via deze test wordt de kwaliteit van de longblaasjes gemeten. De test geeft weer hoe goed de longen zuurstof uit de lucht kunnen halen.

Provocatietesten
Hierbij ademt u via een aerosol een product in om na te gaan of u overgevoelige luchtwegen heeft en aan astma lijdt.