Patiëntenbegeleiding

Sociale dienst

Soms brengt een verblijf in het ziekenhuis aanpassingen en problemen met zich mee, voor jou of voor jouw familie of omgeving. Daarom heeft ons ziekenhuis een dienst Patiëntenbegeleiding die jou in alle discretie kan helpen. De dienst biedt praktische hulp en ondersteuning op tal van gebieden:

  • zaken regelen met het ziekenfonds en de verzekering
  • gezins- of bejaardenhulp aanvragen
  • warme maaltijden of uitleenmateriaal aanvragen
  • begeleiding bij een opname in een revalidatiecentrum, een hersteloord of een rust- en verzorgingstehuis
  • ondersteuning bij psychosociale of persoonlijke problemen, relatiestoornissen, verslaving en financiële of materiële moeilijkheden

Je kan de medewerkers van de dienst Patiëntenbegeleiding bereiken via de behandelende arts of de hoofdverpleegkundige. De sociaal verpleegkundigen zijn elke werkdag aanwezig van 10 tot 12u en 14 tot 16u. Telefonisch een afspraak maken kan via het algemene nummer van ons ziekenhuis (014 57 77 77). Hier vind je de infobrochures van de Sociale dienst.

Ombudsdienst

Bij de ombudsdienst kan je terecht met vragen, problemen of klachten over de dienstverlening van het ziekenhuis. Op deze pagina lees je alles over onze ombudsdienst.

Palliatief support team

Het palliatief support team is een multidisciplinair team waarop hulpverleners, patiënten en familieleden beroep kunnen doen voor allerlei vragen omtrent palliatieve zorg in ons ziekenhuis. Op deze pagina lees je alles over ons palliatief support team.

Klik hier voor een link naar onze brochure.

Psychologische dienst

Een ziekenhuisopname kan een erg ingrijpende gebeurtenis zijn. Ook de diagnose van een ziekte kan zowel lichamelijk als emotioneel een grote impact hebben. Soms is de ondersteuning van een psycholoog dan ook aangewezen.

Psychologen in het Ziekenhuis Geel

Dienst Zingeving

Een opname of een behandeling in het ziekenhuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Die ervaring delen met anderen is niet altijd vanzelfsprekend. In het ziekenhuis zijn er pastors die in een sfeer van vertrouwen willen luisteren naar wat je bezighoudt. Zij maken graag tijd voor jou. Op deze pagina lees je alles over onze dienst zingeving en hier vind je onze brochure.

Tolken

Een zorgverlener moet met de patiënt kunnen communiceren. Hij heeft behoefte aan informatie over de gezondheid van de patiënt, de aard van zijn klachten, zijn vraag om hulp en het effect van de behandeling. Hij dient de patiënt ook informatie te verschaffen over de behandeling.

Bij personen uit een andere cultuur is dit vaak moeilijk omwille van de taalbarrière. De patiënt loopt daardoor het risico dat hij niet de juiste hulp of behandeling krijgt. Door een tolk in te schakelen, kan de zorgverlener de taalbarrière opheffen.

Als je een tolk wenst, bespreek je dit best met jouw arts, verpleegkundige of andere zorgverlener. Zij doen het nodige om tot een goede communicatie te komen.

Inschrijving in het eHealth verwijsregister

Bij de inschrijving voor een opname word je gevraagd een formulier ‘Geïnformeerde toestemming’ te ondertekenen. Daarmee geef je het ziekenhuis de toelating om jouw gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen met andere zorgverleners, zoals jouw huisarts. Om dat mogelijk te maken, word je ingeschreven in het eHealth verwijsregister.

De uitwisseling van informatie via eHealth is beveiligd en garandeert de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en jouw rechten als patiënt. Alle persoonlijke gegevens die wij opslaan in onze computers, worden automatisch geregistreerd in een openbaar register.

Dat register kan je inkijken bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Regentschapsstraat 61, 1000 Brussel, tel. 02 542 72 00). Daar kan je ook terecht met vragen rond de bescherming van jouw persoonlijke gegevens.

Meer informatie vind je op www.ehealth.fgov.be .

Uitleenmateriaal

Heb je na jouw verblijf in het ziekenhuis een rolstoel, krukken of ander materiaal nodig? Dan kan de dienst Patiëntenbegeleiding hiervoor zorgen, via de uitleendienst van jouw ziekenfonds of via het Rode Kruis.

Vervoer naar huis

Als je het ziekenhuis niet op eigen kracht kan verlaten, kan de hoofdverpleegkundige voor jou een ziekenwagen of een taxi regelen. De vervoerskosten van een taxi moet je zelf betalen. Als je met een ziekenwagen naar huis gebracht moet worden, kan je zelf kiezen op welke instantie je beroep doet.

In sommige gevallen worden ziekenvervoerskosten gedeeltelijk terugbetaald. De voorwaarden voor deze terugbetaling verschillen per ziekenfonds. Met vragen over deze kosten kan je terecht bij jouw ziekenfonds en bij de sociaal verpleegkundigen van het ziekenhuis. 

Assistentiehonden

Om hygiënische en veiligheidsredenen hebben dieren geen toegang tot het ziekenhuis. Assistentiehonden vormen een uitzondering op deze regel.

Assistentiehonden in het ziekenhuis