Sociale dienst

Sinds geruime tijd wordt de opnameduur in het ziekenhuis zo kort mogelijk gehouden. Omdat je hierdoor thuis nog verdere zorgen nodig hebt, kunnen wij jou als sociale dienst helpen.

Wat doet de sociale dienst?

 • We ondersteunen jou en luisteren naar jou.
 • We bereiden jouw ontslag uit het ziekenhuis voor:
  • We zorgen ervoor dat je thuis de juiste zorg krijgt.
  • We doen aanvraag voor je periode van herstel of revalidatie.
  • We zoeken samen met jou naar een opname in een andere instelling.
  • We geven informatie en advies over sociale rechten, tegemoetkomingen en mogelijke hulp.
  • We verwijzen je door naar de juiste dienst.
  • We helpen je bij financiële en juridische problemen.
  • We helpen je documenten over je ziekte en opname in te vullen.
  • We helpen je met kledij, een tolk, ... tijdens de opname.

Hoe kan je de sociale dienst bereiken?

 • Telefonisch via het nummer: 014 57 70 75
 • Vraag aan je arts of verpleegkundige om een afspraak te maken bij ons. Als de afspraak vastligt, laten we je weten waar het gesprek doorgaat.