Aanbod revalidatie

Revalidatie zorgt ervoor dat de patiënt na een ongeval, een ziekte of een operatie herstelt of weer valide wordt. De belangrijkste doelstelling van revalidatie bestaat erin de patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren, thuis, op het werk of in de sport.

In ons ziekenhuis gebeurt revalidatie in teamverband. Kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, sociaal assistenten, verpleging en technische orthopedisten werken samen om de patiënt te helpen.

De coördinatie gebeurt door de revalidatie-arts, die wekelijks overlegt met het hele team. Revalideren in ons ziekenhuis kan zowel ambulant als via hospitalisatie op de Sp-dienst.

Revalidatie kan een oplossing bieden voor diverse aandoeningen. Ons ziekenhuis beschikt over een uitgebreid aanbod revalidatieprogramma’s: