Revalidatiecentrum Geel

Fysische geneeskunde onderzoekt en behandelt problemen van het bewegingsstelsel. Je kan bij deze dienst terecht met problemen van nek en rug, gewrichten, spieren, pezen en zenuwbanen.

Voor deze problemen zijn tal van behandelingen mogelijk. In eerste instantie proberen we je te helpen zonder operatie.

Bij Revalidatie werken we aan het herstel of het weer valide worden na een ongeval, een ziekte of een operatie. De belangrijkste doelstelling bestaat erin de patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren, thuis, op het werk of in de sport.

In ons ziekenhuis gebeurt revalidatie in teamverband. Kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, sociaal assistenten, verpleging en technische orthopedisten werken samen om de patiënt te helpen. De coördinatie gebeurt door de revalidatie-arts, die wekelijks overlegt met het hele team.