De ziekenhuisfactuur

Na een bezoek of een opname in ons ziekenhuis ontvangt u doorgaans na een tot twee maanden de ziekenhuisfactuur (officieel: “verpleegnota”).  Als er sprake is van een langer verblijf in het ziekenhuis, wordt er per verblijfsduur van 30 dagen een factuur opgemaakt.

De tarieven en prijzen op de ziekenhuisfactuur zijn gebaseerd op wettelijke overeenkomsten. Als u bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten, betaalt u alleen de remgelden en supplementen (uw “persoonlijk aandeel”). Uw ziekenfonds betaalt de overige kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Afhankelijk van uw sociaal statuut of van uw inkomen kan er sprake zijn van de zogenaamde maximumfactuur (de “MAF-regeling”).

Als u niet of niet geldig bent verzekerd bij een ziekenfonds, moet u er rekening mee houden dat u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur moet betalen.

De ziekenhuisfactuur is opgemaakt volgens een vast model, conform de RIZIV-reglementen. De factuur bestaat steeds uit drie delen:

FAQ: klik op deze link om veelgestelde vragen over uw ziekenhuisfactuur te bekijken.