Ziekenhuisfactuur: deel 1

Het eerste deel van de factuur bevat algemene identificatiegegevens (naam van de patiënt, factuurnummer, opnamenummer, patiëntennummer) en geeft een samenvatting van de ziekenhuiskosten.

Deze kosten zijn opgedeeld in acht rubrieken. Alleen de rubrieken die van toepassing zijn, worden vermeld.

1.         Verblijfskosten

Kosten voor het verblijf, zoals het gebruik van kamer en bed, maaltijden en verpleegkundige hulp. U betaalt een persoonlijk aandeel van de ligdagprijs. Als u voor een eenpersoonskamer hebt gekozen, betaalt u daarvoor ook een kamersupplement.

2.         Forfaitaire kosten

Per opname rekent het ziekenhuis een deel van de kosten aan via een vast bedrag (klinische biologie, medische beeldvorming, technische verstrekkingen, medische wachtdienst, geneesmiddelen).

3.         Apotheek

Dit betreft kosten die door de apotheek van het ziekenhuis worden aangerekend (medicijnen, implantaten, medische hulpmiddelen).

4.         Honoraria en erelonen

Dit zijn de honoraria en erelonen voor artsen en andere zorgverleners waarvoor u een persoonlijk aandeel of een supplement moet betalen. Een ereloonsupplement wordt enkel aangerekend als u voor een verblijf op een eenpersoonskamer hebt gekozen.

5.         Andere leveringen

Dit betreft andere medische kosten, waaronder bijvoorbeeld geleverde gipsmaterialen en bloedproducten.

6.         Ziekenvervoer

Hier worden de kosten voor vervoer dat door het ziekenhuis werd verricht in rekening gebracht.

7.         Diverse kosten

Dit betreft de niet-medische kosten, waaronder het gebruik van bepaalde ziekenhuisdiensten en kosten voor extra kamercomfort.

8.         BTW op esthetische ingrepen

Op bepaalde esthetische ingrepen moet het ziekenhuis verplicht BTW aanrekenen.
 

Het overzicht op de eerste pagina van de factuur wordt afgesloten met het totaal te betalen bedrag aan het ziekenhuis. Ter informatie wordt ook aangegeven welk bedrag het ziekenhuis rechtstreeks heeft aangerekend aan uw ziekenfonds.
 

> Ziekenhuisfactuur: delen 2 en 3

> Ziekenhuisfactuur: FAQ