Ziekenhuisfactuur: FAQ

Wanneer komt een verzekering tussen in de kosten?

Als u een hospitalisatieverzekering heeft, informeert u best vooraf bij de verzekeringsmaatschappij welke kosten voor terugbetaling in aanmerking komen.

In sommige gevallen zal een arbeidsongevallenverzekering niet alle kosten op een ziekenhuisfactuur vergoeden.

 

Welk deel van de kosten wordt door het ziekenfonds betaald?

Als u in orde bent met het ziekenfonds, worden de kosten van de ziekenhuisopname gedeeltelijk door het ziekenfonds en gedeeltelijk door uzelf betaald (“derdebetalersregeling”). Als u niet of niet geldig bent aangesloten bij een ziekenfonds, moet u de volledige ziekenhuisfactuur zelf betalen.

Bij bepaalde medische ingrepen zal het ziekenfonds de kosten niet vergoeden. Voor informatie hierover neemt u best contact op met uw ziekenfonds.

 

Kamer- en ereloonsupplementen?

Supplementen op erelonen en kamers dienen volledig betaald te worden door de patiënt. Als u over een hospitalisatieverzekering beschikt, kan die de supplementen vergoeden. Bij twijfel adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw verzekering.

 

Uit welke documenten bestaat de ziekenhuisfactuur?

Een ziekenhuisfactuur bevat doorgaans de volgende documenten: de verpleegnota, een overschrijvingsopdracht en een wit verzamelgetuigschrift.

 

Waarvoor dient een verzamelgetuigschrift?

Voor een consultatie ontvangt u altijd een verzamelgetuigschrift, tenzij u een patiënt met Verhoogde Tegemoetkoming bent. Raadplegingen voor patiënten zonder Verhoogde Tegemoetkoming kunnen niet rechtstreeks met het ziekenfonds verrekend worden. U betaalt eerst het volledige bedrag voor de consultatie aan het ziekenhuis. Daarna kan u het verzamelgetuigschrift bezorgen aan uw ziekenfonds. Dat zal een deel van de kosten aan u terugbetalen.

 

Hoe moet een ziekenhuisfactuur betaald worden?

Bij de betaling van de ziekenhuisfactuur moet u altijd de gestructureerde mededeling vermelden (“xxx/xxxx/xxxxx”). Als u een factuur betaalt vanuit het buitenland, moet u ook de IBAN- en BIC-codes vermelden.

 

Wat kost een ingreep?

Voor sommige behandelingen kan de behandelende arts u vooraf een prijsindicatie geven. Voor gangbare ingrepen kan u ook een prijsindicatie laten opstellen door de afdeling Facturatie van ons ziekenhuis. Een prijsindicatie is nooit bindend. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 

> Ziekenhuisfactuur: deel 1

> Ziekenhuisfactuur: delen 2 en 3