Spoedgevallen en urgentiegeneeskunde

Patiënten komen op verschillende manieren bij de spoedgevallendienst terecht. Sommigen worden gebracht door de ziekenwagen, anderen worden doorverwezen door de huisarts.

De meeste patiënten komen op eigen initiatief naar de spoedgevallendienst. Om de volgorde van behandeling en dringendheid objectief te bepalen, wordt triage toegepast.

Eerst vraagt de onthaalbediende je administratieve gegevens om je vervolgens als patiënt te registreren.  Als het om een arbeidsongeval gaat, moet je dit meteen melden. Je geeft best ook jouw verzekeringsdocumenten af aan het onthaal.