Ontslag uit het ziekenhuis

De behandelende arts deelt je de datum en het uur van jouw ontslag mee. De hoofdverpleegkundige regelt alles voor jouw ontslag en geeft je alle informatie over controleraadplegingen, dieet, medicijnen en naverzorging.

Verslag
 

Bij jouw ontslag geeft de behandelende geneesheer een voorlopig verslag mee voor jouw huisarts. Een definitief verslag wordt hem of haar zo snel mogelijk toegestuurd.

Uitleenmateriaal
 

Indien je na het ziekenhuisverblijf een rolstoel, krukken enz. nodig hebt, kan de dienst patiëntenbegeleiding hiervoor zorgen via de uitleendienst van jouw ziekenfonds of via het Rode Kruis.

Vervoer naar huis
 

Wanneer je het ziekenhuis niet op eigen kracht kan verlaten, kan je de hoofdverpleegkundige vragen een ziekenwagen of een taxi te regelen. Opgelet: de vervoerskosten van een taxi moet je zelf betalen. Als je met een ziekenwagen naar huis gebracht moet worden, kan je zelf kiezen op welke instantie je beroep doet. In sommige gevallen worden ziekenvervoerskosten gedeeltelijk terugbetaald. De voorwaarden voor deze terugbetaling verschillen wel per ziekenfonds. Met vragen over deze kosten kan je terecht bij jouw ziekenfonds en bij de sociaal verpleegkundigen van het ziekenhuis.

Wie betaalt wat?
 

Ons ziekenhuis past de derde-betalers-regeling toe. Dat betekent dat de ziekenfondsen rechtstreeks hun deel van de rekening aan het ziekenhuis betalen. Tijdens of aan het einde van jouw verblijf hoef je aan niemand iets te betalen. De ziekenhuisfactuur krijg je thuis toegestuurd.

Jouw rekening omvat:

  • jouw persoonlijk aandeel of het gedeelte dat het ziekenfonds niet terugbetaalt
  • het supplement voor de kamer indien dit voor jou van toepassing is
  • een forfaitair bedrag voor geneesmiddelen
  • forfaitaire bedragen voor Labo en Rx onderzoeken
  • supplementen en remgelden op de erelonen van de artsen

Opgelet: Als je niet in orde bent met het ziekenfonds moet je mogelijk alle kosten zelf dragen.

Meer gedetailleerde informatie over je ziekenhuisfactuur vind je hier.