Uw verblijf na de bevalling

Dagindeling van de moeder

 • 6.45 tot 7 uur: wisseling van de vroedvrouwen
 • 7.15 uur: eventuele bloedafnames
 • 7.30 uur: ontbijt en briefing van de dagdienst
 • 9 tot 11.30 uur: verzorging van de moeder
 • 12 uur: middagmaal
 • 14u.15 tot 14.45 uur: wisseling van de vroedvrouwen
 • 15 uur: namiddagverzorging
 • 17 uur: avondmaal
 • 18.30 tot 21 uur: avondverzorging van pas bevallen moeders
 • 22 tot 22.15 uur: wisseling van de vroedvrouwen
 • 22.30 uur: rondgang van de nachtvroedvrouw

Zorg voor de moeder

Je wordt doorgaans tweemaal per dag verzorgd: ’s ochtends en in de namiddag. De verzorging omvat de controle van de verloskundige parameters, zoals de hardheid van de baarmoeder, bloedverlies en temperatuur.

Tijdens je verblijf krijg je de nodige informatie voor je eigen verzorging. Elke dag kan je douchen op je kamer en gebruikmaken van het zelfspoelsysteem. Daarover krijg je alle informatie op de eerste dag van je verblijf.

Zorg voor de baby

De eerste dag na de bevalling (of de tweede of derde dag na een keizersnede) tonen we jou hoe je de baby een badje kan geven. Je wordt zo snel mogelijk betrokken bij de verzorging van je baby, zodat dit vlot gaat als je het ziekenhuis verlaat.

Tussen de derde dag en vijfde  dag wordt er bij de baby bloed afgenomen voor de hielprik. Als je op dat moment al thuis bent, wordt dit afgesproken met de thuisvroedvrouw. De hielprik of Guthrietest is een onderzoek waarmee we vroegtijdige stofwisselingsziekten opsporen.