Sp-dienst

De hospitalisatieafdeling van het revalidatiecentrum in ons ziekenhuis is gespecialiseerd in locomotorische en neurologische revalidatie. Patiënten kunnen hier revalideren na een orthopedisch of neurologisch letsel.

Net als op een ziekenhuisafdeling kan de Sp-dienst een beroep doen op medische specialismen en tal van onderzoeken. Het verschil zit in de huiselijke sfeer. Maaltijden kunnen in een gemeenschappelijke ruimte genuttigd worden en overdag wordt er vrijetijdskledij gedragen.

Tijdens het revalidatieproces wordt getracht de gevolgen van een ongeval, letsel of ziekte te beperken of te leren omgaan met de beperkingen. Zo werken we samen naar het einddoel: een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid en, zo mogelijk, een terugkeer naar de vroegere leefsituatie.

Dit vraagt een intensieve begeleiding door een multidisciplinair team. Artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten en psychologen werken nauw samen om dit mogelijk te maken.

Het revalidatieteam tracht de patiënt zowel op lichamelijk als op psychisch vlak te ondersteunen. Ook de partner en de familie kunnen hierin worden begeleid.

 Het aanvraagformulier vind je onder 'Brochures en formulieren'.