Radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling met ioniserende stralen om kankercellen te vernietigen of de groei van kankercellen te vertragen.

Bij radiotherapie wordt een stralenbundel, meestal uit verschillende richtingen, precies gericht op de plaats van het gezwel of de plaats waar het gezwel zich bevond. Bestraling vóór een operatie kan de tumor verkleinen of na de operatie mogelijk achtergebleven kankercellen vernietigen. Radiotherapie kan ook gecombineerd worden met chemotherapie of hormonale therapie. 

Radiotherapie kan als genezende behandeling worden gebruikt voor kankers in een vroeg stadium. Als de ziekte verder gevorderd is, kan radiotherapie gebruikt worden om de tumor te verkleinen en om symptomen zoals pijn te verlichten (palliatief opzet). Weet dat je als patiënt niet radioactief wordt door een uitwendige bestraling. Je vormt dus geen gevaar voor de omgeving. Bovendien voel, ruik of zie je niets van de straling. Ook kinderen en zwangeren lopen geen enkel gevaar.

Ziekenhuis Geel werkt samen met het Iridiumnetwerk en met de andere partners binnen het Ziekenhuis Netwerk Kempen voor de organisatie van de dienst radiotherapie (deze is gehuisvest in Turnhout). Meer info vind je hier.