Psychologen in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel

In ons ziekenhuis zijn acht psychologen werkzaam. Zo trachten verschillende psychologen, met elk een focus op een specifieke patiëntengroep, tegemoet te komen aan de specifieke noden van de patiënt. Er zijn psychologen werkzaam op de oncologische afdeling en op de revalidatieafdeling. Daarnaast werken er psychologen voor de geheugenkliniek, het obesitasteam, het slaaplabo en het palliatief support team. 
Patiënten die aangesloten zijn bij de diabetesconventie van Geel kunnen ook terecht bij de psycholoog. Er wordt tevens een eerste opvang voorzien voor mensen die een zelfmoordpoging hebben ondernomen. Kinderen en jongeren kunnen terecht bij de kinder- en jeugdpsychologe, na verwijzing door een arts binnen het ziekenhuis.

Voor een aantal patiëntengroepen zijn de kosten van deze dienstverlening inbegrepen in een zorgprogramma. Voor andere patiënten worden er vaste tarieven aangerekend. Indien nodig wordt gezorgd voor een gepaste doorverwijzing voor verdere psychologische begeleiding buiten het ziekenhuis. Als u een psycholoog wenst te spreken, wendt u zich best tot uw arts of verpleegkundige.

Elfie Basselé: geheugenkliniek, obesitaskliniek
elfie.basselé@ziekenhuisgeel.be
014 57 75 21

Mieke Bellinkx: geheugenkliniek, slaaptherapie
mieke.bellinkx@ziekenhuisgeel.be
014 57 75 73  

Karen Berghmans: nekrevalidatie, oncologie, palliatief support team
karen.berghmans@ziekenhuisgeel.be
014 57 70 93

Carolien Johnston: obesitaskliniek, psychologische consulten, geheugenkliniek
carolien.johnston@ziekenhuisgeel.be
014 57 73 36

Ilse Sannen: oncologie (borstkliniek, oncologische revalidatie), diabetes, slaaptherapie, longrevalidatie
ilse.sannen@ziekenhuisgeel.be
014 57 73 26

Riet Van den Bergh: revalidatie, slaapkliniek, sp-dienst, algemene psychologische consulten
riet.vandenbergh@ziekenhuisgeel.be
014 57 70 95

Ann Vanlommel: oncologie, rugrevalidatie, suïcidepogingen
ann.vanlommel@ziekenhuisgeel.be
014 57 71 23

Ineke Vermeulen: kinder- en jeugdpsychologe
dienstkinderpsycho@ziekenhuisgeel.be
014 57 76 64