Procedure indienen van een studie of vraag naar ethisch advies

 • Een vraag of een verzoek kan kenbaar gemaakt worden op twee manieren:
 1. door een lid van de Ethische Commissie aan te spreken, een actuele ledenlijst vindt u hier.
 2. door het aanvraagformulier in te vullen.
 • Voor een commerciële studie dienen door de aanvrager ook de betalingsmodaliteiten in orde gebracht te worden.
 • Een volledig dossier voor een verzoek tot advies voor een studie bevat de volgende documenten:
 1. het volledig ingevulde aanvraagformulier
 2. het protocol
 3. de CV van de onderzoeker
 4. informed consent
 5. het verzekeringsattest (niet nodig voor een retrospectieve studie)
 6. kopie van het betalingsbewijs (enkel voor een commerciële studie)

De volledige bundeling moet minimum 2 weken voor de eerstvolgende vergadering van de Ethische Commissie op het secretariaat toekomen.

 • Iedere aanvrager (of een plaatsvervanger) dient het verzoek tot advies voor een (studie)protocol  op de eerstvolgende EC vergadering toe te lichten. Zonder toelichting kan geen degelijk advies geformuleerd worden. Het Secretariaat Ethische Commissie zal met de aanvrager de nodige afspraken hiervoor maken.

 

Toelichting bij de adviezen over (studie)protocollen

 • Inzake monocentrische studieprotocollen met het oog op het behalen van een bachelor/masterdiploma  en andere monocentrische studies  is de Ethische Commissie bevoegd om een advies te formuleren dat bindend is.
 • Inzake alle overige studies, experimenten en proeven heeft de Ethische Commissie van het Ziekenhuis Geel  enkel een lokale bevoegdheid. Indien op onze locatie een onderzoek wordt uitgevoerd als deel van een multicentrische studie, is er eerst  een advies vereist van een  Ethische Commissie met volledige erkenning. Dan wordt door onze EC de bekwaamheid van de onderzoeker, geschiktheid van de instelling en het informed consent formulier bekeken en indien goed bevonden wordt een advies verleend dat overeenstemt met het advies van de EC met volledige erkenning.

 

Bij vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de Ethische Commissie op 014 57 75 47.