Hoe wordt uw kind opgevolgd?

Tijdens het verblijf wordt uw kind dagelijks opgevolgd door de behandelende kinderarts. Vaak is de kinderarts van wacht degene die uw kind opneemt. Als u dat wenst, kan de opvolging later worden overgenomen door de eigen kinderarts.

Bij de dagelijkse opvolging wordt de behandeling met de ouders besproken en worden eventuele verdere onderzoeken gepland. Als u niet aanwezig kan zijn tijdens de controle, kan u de informatie later bij de verpleegkundige bekomen.