Een dag op de kinderafdeling

Bij het ontwaken krijgt uw kind een ontbijt. We houden rekening met wat uw kind graag eet en drinkt en met de reden van de opname. In de loop van de voormiddag wordt de kamer schoongemaakt en komt de kinderarts langs om naar uw kind te kijken.

Als uw kind de kamer mag verlaten, kan het samen met andere kinderen gaan spelen in de speelruimte. Elke werkdag is de spelbegeleidster daar in de voormiddag aanwezig. Als uw kind de kamer niet mag verlaten, brengt de spelbegeleidster een bezoekje op de kamer.

Onderzoeken kunnen in de voormiddag of in de namiddag plaatsvinden. Bij alle onderzoeken mogen de ouders aanwezig blijven. Technische ingrepen worden steeds in de behandelkamer uitgevoerd.

Tussen 16.30 en 17.30 uur wordt het avondmaal gebracht. Om 21.00 uur worden de lichten op de kinderafdeling gedoofd en maken we ons klaar voor de nacht. De nachtverpleegkundige komt regelmatig een kijkje nemen om de parameters op te nemen en de nodige verzorging en medicatie toe te dienen.

Tijdens het verblijf kan u meehelpen bij de huishoudelijke en hygiënische bezigheden: uw kind wassen en eten geven, de temperatuur opnemen, aërosol toedienen, enzovoort. De verpleegkundige die uw kind verzorgt, maakt daarover de nodige afspraken met u.

De verpleegkundigen op de kinderafdeling lossen elkaar af. Elke dag zijn er drie overdrachtmomenten:

  • van 6.45 tot 7.15 uur
  • van 14.15 tot 14.45 uur
  • van 22.00 tot 22.30 uur