Pathologische anatomie

Het laboratorium voor pathologische anatomie verricht macro- en microscopisch onderzoek op cellen en weefsels. Op basis van dat onderzoek zorgen we voor tijdige, accurate en volledig diagnoses en verslagen. Aan de hand daarvan kunnen de artsen de meest geschikte behandeling bepalen.

Het labo van ons ziekenhuis voert histopathologisch en cytopathologisch onderzoek uit. Het te onderzoeken materiaal is vooral afkomstig van patiënten van Ziekenhuis Geel en het Heilig Hart Ziekenhuis Mol. Het labo verwerkt ook materiaal van andere aanvragers.

Fax.: 014 57 77 36