Kostenraming

Voordat je een ingreep ondergaat in het ziekenhuis, wil je graag weten hoeveel dat zal kosten. Het is belangrijk om je daar op voorhand over in te lichten, zowel bij het ziekenhuis als bij het ziekenfonds en de verzekeraar, om verrassingen te vermijden.

Het is niet mogelijk om je een exacte persoonlijke financiële inschatting te geven van je opname en verblijf in het ziekenhuis, omdat de kostprijs afhangt van een aantal factoren.

Voor een aantal veel voorkomende ingrepen hebben we wel een kostenraming gemaakt. Per ingreep zijn de meest voorkomende kosten samengeteld om je een gemiddelde kostprijs te kunnen geven. Uiteraard kan een dergelijke raming afwijken van de uiteindelijke factuur omdat eventuele bijkomende onderzoeken, overnachtingen, geneesmiddelen en gebruiksmaterialen de totaalprijs doen veranderen.

Wil je meer informatie over mogelijke kosten of je factuur, dan kan je het contactformulier invullen of je vragen richten aan facturatie@ziekenhuisgeel.be. Daarnaast kan je ook terecht bij de dienst facturatie via route 231 tijdens weekdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16.30u.

Kostenraming veel voorkomende ingrepen:

Amandelen verwijderen

Besnijdenis

Bevalling

Bevalling met keizersnede

Borstverkleining

Carpal tunnel (vrijmaken handwortelkanaal)

Cataract operatie

Coloscopie

Gastric bypass

Hernia

Heupprothese

Knieprothese

Schouderprothese

Spataders verwijderen

Spataders verwijderen met laser

Vasectomie