Kosten en supplementen

 
Wie betaalt wat?

Ons ziekenhuis past de derdebetalersregeling toe. Dat betekent dat de ziekenfondsen rechtstreeks hun deel van de rekening aan het ziekenhuis betalen. Tijdens of aan het einde van uw verblijf hoeft u niets te betalen. De ziekenhuisfactuur krijgt u na uw verblijf thuis toegestuurd.

Het ziekenhuis rekent u per dag een vast bedrag aan bij de keuze van een éénpersoonskamer. Dat bedrag vindt u terug op het opnameformulier en ligt tussen € 60 en € 200. Als u dat bedrag vermenigvuldigt met het aantal ligdagen, kent u het kamersupplement.

Uw rekening omvat:

  • uw persoonlijk aandeel of het gedeelte dat het ziekenfonds niet terugbetaalt
  • het supplement voor de kamer, als dat voor u van toepassing is
  • een forfaitair bedrag voor geneesmiddelen
  • forfaitaire bedragen voor labo- en Rx-onderzoeken
  • supplementen en remgelden op de erelonen van de artsen

Zorg ervoor dat u in orde bent met het ziekenfonds. Als dat niet het geval is, loopt u het risico dat u alle kosten zelf moet dragen. 

Sommige behandelingen, zoals esthetische ingrepen, worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Uw behandelende arts zal u daar steeds vooraf over informeren.

Supplementen

In ons ziekenhuis werken geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen. Voor een raadpleging kunnen niet-geconventioneerde artsen een ereloonsupplement op hun honorarium aanrekenen. Een lijst van de niet-geconventioneerde artsen kunt u inkijken aan het onthaal.

Het ereloonsupplement kan alleen worden aangerekend voor de raadpleging zelf, niet voor technische prestaties. Geconventioneerde artsen rekenen geen ereloonsupplement voor de raadpleging aan.

Bij een opname werken de artsen van ons ziekenhuis steeds geconventioneerd. Zij rekenen alleen supplementen aan als u kiest voor een eenpersoonskamer. Bij de inschrijving bepaalt u zelf of u een een- of tweepersoonskamer wenst. Uw keuze wordt vermeld op het opnameformulier.

Alle artsen mogen voor hun prestaties een ereloonsupplement vragen van maximaal 135%. Het supplement wordt berekend op het totale bedrag van de prestaties, dus ook op het gedeelte dat door het ziekenfonds wordt betaald.

Daardoor kan het ereloonsupplement al snel oplopen tot enkele honderden euro’s. Voor sommige ingrepen en behandelingen kan het zelfs om enkele duizenden euro’s gaan. Die supplementen worden niet vergoed door uw ziekenfonds.

Vraag daarom zeker na bij uw hospitalisatieverzekering of kamer- en ereloonsupplementen gedekt zijn door uw polis, en in welke mate. Als u de factuur mogelijk zelf moet betalen, kunt u vooraf aan de behandelende arts of aan de administratie van het ziekenhuis een raming van de kostprijs vragen. 

Er worden geen ereloonsupplementen aangerekend:

  • als u kiest voor een tweepersoonskamer
  • als u kiest voor een tweepersoonskamer maar wegens plaatsgebrek of om medische redenen op een eenpersoonskamer verblijft
  • als u kiest voor een eenpersoonskamer maar wegens plaatsgebrek op een tweepersoonskamer verblijft
  • tijdens een verblijf op de dienst intensieve zorgen