De suikertest

Bij de suikertest of Glucose Challenge Test (GCT) wordt er gescreend op zwangerschapssuikerziekte. Vanaf 24 weken zwangerschap laat je best een suikertest uitvoeren bij de vroedvrouw in het ziekenhuis.De gynaecoloog zal je hiervoor een afspraak geven.

Wat houdt de suikertest in? 

Er zijn 2 soorten suikertesten en de gynaecoloog beslist op basis van een aantal zaken (voorgeschiedenis, bariatrische chirurgie, BMI,…) welke suikertest jij nodig hebt. Er is een

  • glucosechallengetest (GCT), die niet nuchter wordt gedaan en een
  • Orale Glucose Tollerantietest (OGTT) die wel nuchter dient te gebeuren.

De GCT duurt 1 uur, de OGTT duurt 2 uren. De vroedvrouw zal een aantal controles uitvoeren (BD, urine, harttonen van de baby,…) Zij zal ook jouw bevallingsdossier aanmaken. Dit is makkelijk voor als je komt bevallen, dan zijn er al veel belangrijke zaken gekend. De vroedvrouw bespreekt bovendien de mogelijkheid voor het volgen van prenatale lessen en zorgt voor jouw inschrijving indien je dit wenst. 

Stel dat de suikertest afwijkend is, dan zal de vroedvrouw je dezelfde dag of de eerstvolgende werkdag contacteren en zeggen wat er verder dient te gebeuren.

Een vroedvrouw kiezen

Bij de suikertest krijg je de mogelijkheid een vroedvrouw te kiezen die je thuis verder opvolgt. De vroedvrouw komt tijdens de zwangerschap even bij jou langs om kennis te maken en neemt na de bevalling de nazorg voor haar rekening.

Een lijst van vroedvrouwen die samenwerken met ons ziekenhuis, kan je hier bekijken. Natuurlijk kan je ook een vroedvrouw kiezen die niet op deze lijst staat.