De aangifte van de geboorte

Ons ziekenhuis is wettelijk verplicht elke geboorte aan te geven bij de burgerlijke stand van de stad Geel. Binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de geboorte moeten de wettige vader en/of moeder daar aangifte doen.

Achternaam en erkenning

Sinds 2015 is het mogelijk het eerste kind van een koppel een dubbele achternaam, de familienaam van de moeder of de familienaam van de vader te geven. Geef dit bij de bevalling zeker door aan de vroedvrouw, zodat er geen fouten worden gemaakt. 

Als de ouders niet gehuwd zijn, kunnen zij vanaf de zesde zwangerschapsmaand de erkenning van het kindje aanvragen op de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de moeder. Dit doe je best bij voorbaat.

Zo kan de kersverse papa zijn kindje ook alleen gaan aangeven na de geboorte. Als de ouders wel gehuwd zijn, dien je het trouwboekje mee te nemen naar de burgerlijke stand. Je legt dit best al klaar bij de belangrijke documenten.

Wat neem je mee naar het stadhuis?

  • Het geboortedocument dat je de dag na de bevalling van ons krijgt.
  • De identiteitskaarten van de moeder en de vader.
  • Het trouwboekje of het document van de erkenning (als dat voor de bevalling al in orde werd gebracht).

Je kan hiervoor een afspraak maken op de website van stad Geel.  Op de burgerlijke stand ontvang je de nodige formulieren voor de aanvraag van de kraampremie (af te geven aan de werkgever of het sociaal secretariaat) en de nodige formulieren voor het ziekenfonds. Je ontvangt ook een formulier in verband met de verplichte inentingen tegen kinderverlamming en enkele extra geboorteattesten.