Slaaptherapie

Het centrale uitgangspunt bij deze therapie is dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn waardoor er uiteindelijk een soort vicieuze cirkel kan ontstaan.

Het doel van de therapie is het doorbreken van deze vicieuze cirkel. Met deze behandeling worden positieve effecten bereikt bij mensen met slaapproblemen. De behandeling vraagt wel een actieve inzet en het consequent uitvoeren van huiswerkopdrachten.

Onderzoek toont echter aan dat de effecten van de kortdurende CGT-I vergelijkbaar of zelfs beter zijn dan de effecten van slaapmedicatie.

 

Meer info over Slaaptherapie vindt u in deze brochure.