Ziekenhuishygiëne

De dienst Ziekenhuishygiëne is een ondersteunende dienst in Ziekenhuis Geel. Ze hebben een zeer brede waaier van opdrachten hieronder vallen zaken zoals het voorkomen en opvolgen van nosocomiale zorginfecties, toezicht houden op allerlei hygiëneaspecten bij activiteiten in het OK maar ook bij de aankoop van nieuwe materialen, en de hygiëne bij het bouwen en verbouwen van ons ziekenhuis.

Preventie van nosocomiale infecties 

De voornaamste opdracht van de dienst ziekenhuishygiëne is het voorkomen en opvolgen van nosocomiale zorginfecties. Dit zijn infecties die worden opgelopen tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Om deze infecties te voorkomen is er een beleid uitgewerkt met voorzorgsmaatregelen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten:

  • Het isoleren van patiënten.
  • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen, spatbril en schort) tijdens de verzorging van patiënten en een goede handhygiëne.

Handhygiëne

Een goede en correcte handhygiëne is van cruciaal belang in een ziekenhuis. Ziektekiemen kunnen zich immers zeer snel verspreiden via de handen. Met handhygiëne bedoelen wij het ontsmetten van de handen met handalcohol.

Elke zorgverlener (arts, verpleegkundige, verzorgende, logistiek medewerker, …) die rechtstreeks contact heeft met de patiënt:

  • moet VOOR en NA elk patiëntencontact de handen ontsmetten met handalcohol;
  • draagt arbeidskledij met korte mouwen;
  • mag geen ringen, horloges en armbanden dragen. Dit belemmert een volledige ontsmetting van de handen en onderarmen;
  • heeft kortgeknipte en propere nagels. Vuile nagels, nagellak en gelnagels zijn verboden.

Om het belang van handhygiëne te benadrukken, gebeuren er interne controles, alsook externe onaangekondigde controles.

Daarnaast neemt ons ziekenhuis ook deel aan de nationale campagnes ter bevordering van handhygiëne: “U bent in goede handen”. Voor meer informatie over handhygiëne kunt u ook terecht op de website www.ubentingoedehanden.be.

Heb je vragen? 

Met vragen over ziekenhuishygiëne kan je altijd terecht bij ons team: