Zorginspectie geeft groene kaart aan Ziekenhuis Geel

08/02/2019

Vrijdag 1 februari bracht de Vlaamse Zorginspectie een onaangekondigd bezoek aan het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel. Rapport: geen enkel tekort werd vastgesteld dat aanleiding geeft tot een herinspectie of extra opvolging door het agentschap Zorg en Gezondheid.

Score van 99,6% op kwaliteit

Het verrassingsbezoek van de Zorginspectie vond plaats om de kwaliteit van de zorg door te lichten. De instelling controleerde hierbij de dagelijkse dienstenwerking van het chirurgisch en internistisch parcours van de patiënt in het ziekenhuis. De afdelingen spoed, operatiekwartier, intensieve zorgen, internistische en chirurgische verpleegafdelingen werden doorgelicht. Een bijna-perfect rapport met een score van 99,6% en complimenten van de auditeurs was het gevolg.

Transparantie over kwaliteit

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wil de kwaliteit van de zorg voor de patiënt permanent verbeteren en is daar ook transparant in. Rapporten van kwaliteitsmetingen kan je raadplegen via de website van Ziekenhuis Geel: ziekenhuisgeel.be/kwaliteitsvolle-zorg. Het conceptrapport van de laatste inspectie ontving het ziekenhuis enkele dagen na het bezoek van Zorginspectie maar is ook al raadpleegbaar.

Hoe verloopt inspectie?

De inspecties zijn gebaseerd op een eisenkader dat, naast juridisch geldende erkenningsnormen, ook internationaal gevalideerde richtlijnen en standaarden bevat. De inspectie verliep in Ziekenhuis Geel dan ook volgens een vaste methodiek:

• door bevragingen van medewerkers en directie;

• door inzage in documenten en attesten;

• door inspectie van de lokalen.