Ziekenhuis Geel start met innovatief elektronisch patiëntendossier

03/10/2019

Op 3 oktober 2019 ondertekent Ziekenhuis Geel een contract met ChipSoft voor een innovatief softwarepakket (HiX), dat aangepast is aan de hedendaagse noden van patiënten en zorgverleners. Het elektronisch patiëntendossier verzamelt alle gegevens van de patiënt op één plaats en geeft zorgverleners in real-time toegang tot relevante data. Dit leidt tot een betere en efficiëntere informatiestroom tussen zorgverleners en een geïntegreerde en veilige behandeling van de patiënt.

 

Real-time informatieuitwisseling

 

In het elektronisch patiëntendossier kunnen verschillende zorgverleners aansluiten op het dossier van eenzelfde patiënt en informatie uitwisselen. Zo moeten patiënten hun verhaal niet telkens opnieuw vertellen aan een andere zorgverlener. “Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners binnen het ziekenhuis - zoals psychologen, ergotherapeuten, kinesisten en sociaal werkers - hebben toegang tot dezelfde volledige en actuele gegevens van de patiënt. Alle zorgverleners zijn dus in real-time op de hoogte van alle aandoeningen, behandelingen en voorgeschiedenis van de patiënt” zegt hoofdarts Katelijne Valgaeren. “Hiermee zet ons ziekenhuis een belangrijke stap naar een grotere patiëntveiligheid en een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging.”

 

“Het is niet alleen een enorme meerwaarde voor de zorgverlener en patiënt in het ziekenhuis, maar ook voor andere actoren in de zorg, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. Met HiX kunnen we op een gestructureerde en veilige manier gegevens uitwisselen met eerstelijnszorgverstrekkers. Het volledige zorgtraject van de patiënt staat hierbij centraal”, zegt Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel.

 

Het ziekenhuis treft de komende maanden alle voorbereidingen om vervolgens in 2020 in één klap live te gaan.

 

“Klaar voor de toekomst”

 

“Met HiX hebben we gekozen voor een softwareplatform dat de huidige en toekomstige evoluties in de zorgsector nauwgezet opvolgt en daar ook de gepaste oplossingen voor aanbiedt. De software wordt voortdurend geïntegreerd met nieuwe technologieën en functionele innovaties”, zegt Walter Claessens, verpleegkundig directeur. “Via een mobiele app hebben specialisten steeds toegang tot hun dossiers, ook als ze op verplaatsing zijn buiten het ziekenhuis. Ze kunnen dan rechtstreeks gegevens inzien en nieuwe informatie registreren.”

 

“Er komt ook een online patiëntenportaal, waar de patiënt via een beveiligde login medische gegevens kan raadplegen en invoeren, die dan in het elektronisch patiëntendossier komen waar de zorgverlener toegang toe heeft. Zo zal de patiënt bijvoorbeeld online afspraken kunnen maken en gegevens kunnen invoeren via online vragenlijsten en medische apps.”

 

“Sinds 1994 pioniert Ziekenhuis Geel met informatica. We waren toen één van de eerste ziekenhuizen met een ziekenhuisbreed elektronisch patiëntendossier voor alle medische specialiteiten, verpleegdiensten en apotheek. Met HiX geven we ook nu het voorbeeld en hebben we de nieuwste functionaliteiten in huis”, vult dokter Jo Leenders aan, voorzitter van de medische raad.

 

“Sluit aan bij onze ambitie om topkwaliteitszorg te leveren”

“De keuze voor het elektronisch patiëntendossier van ChipSoft sluit aan bij onze ambitie om topkwaliteitszorg te leveren in de Kempense regio”, zegt Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel.

 

Ziekenhuis Geel telt meer dan 300 bedden, 900 personeelsleden en 110 artsen. Het biedt een breed palet aan van medisch-technische en paramedische diensten, zoals één van de grootste revalidatiecentra in Vlaanderen, diverse hoogtechnologische operatiezalen en een uitgebreide consultatieactiviteit. De kwalitatieve zorg van het ziekenhuis is erkend door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Ziekenhuis Geel wil een referentieziekenhuis zijn in de regio.

 

Met HiX treedt Ziekenhuis Geel in de voetsporen van het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Algemeen Ziekenhuis Delta.