Ziekenhuis Geel kan het coronavirus nog steeds de baas

20/04/2020

Het ziekenhuis heeft sinds de uitbraak van het coronavirus zijn werking aangepast en al zijn activiteiten opgesplitst in twee delen: een ‘besmette’ COVID-19-zone en een ‘propere’ zone zonder COVID-19. In beide zones hebben we voldoende capaciteit om patiënten op te vangen en zorgen toe te dienen, zowel in het kader van corona als alle andere zorg.

Cluster van corona in de Kempen

De impact van het coronavirus in de Limburgse en Kempense regio is groot. Samen met de andere ziekenhuizen uit deze twee regio’s heeft Ziekenhuis Geel de meeste coronapatiënten in Vlaanderen, in verhouding tot de grootte van het ziekenhuis. Maar we kunnen dit aan. We hebben in het begin van de coronacrisis preventief COVID-19-patiënten vanuit spoed vervoerd naar andere ziekenhuizen, met meer vrije bedden. Dit was veiliger voor de patiënt. En zo konden we gradueel en gecontroleerd coronapatiënten blijven opnemen en voldoende expertise en ervaring opdoen rond deze nieuwe pathologie.

Kwaliteit en capaciteit van de zorg

De kwaliteit van de zorg in de Kempense ziekenhuizen is hoog. Als we kijken naar het sterftecijfer van coronapatiënten bij de vier Kempense ziekenhuizen, dan ligt deze op het niveau van de provincie. De provincie Antwerpen heeft op zijn beurt een mortaliteitscijfer dat significant onder het nationaal gemiddelde ligt (-10%).

In het niet-COVID-19 deel van het ziekenhuis is er meer dan voldoende capaciteit voor alle specialismen en eenheden. Enkel de noodzakelijke, chronische en dringende hulpverlening gaat door in het ziekenhuis, zoals vastgelegd in de overheidsrichtlijnen.

Telefonische consultatie

Ondertussen kan je op onze website ook een telefonische consultatie aanvragen bij een arts. Zo hoef je niet direct naar het ziekenhuis te komen en kan je toch een beroep doen op het medisch advies van onze dokters. Wacht zeker niet te lang als je klachten hebt! Onze spoed blijft 24/7 open, ook voor niet-coronaklachten.

Vraag hier een teleconsult aan

Motivatie

De motivatie bij het personeel is heel groot. Ze geven het beste van zichzelf. Zeker ook door de vele aanmoedigingen en steunbetuigingen die jullie hen geven. Het ziekenhuis heeft genoeg beschermingsmiddelen voor zijn personeel én voor alle patiënten. Er zijn ook ruimschoots voldoende geneesmiddelen en beademingsapparatuur.

Steun aan woonzorgcentra

Elke week overlegt het ziekenhuis met de huisartsen en woonzorgcentra in de regio. Een supportteam van ons ziekenhuis staat andere zorginstellingen bij. Het team bestaat uit twee verpleegkundigen en twee artsen. Ze geven ondersteuning aan woonzorgcentra en groepsopvangvoorzieningen (’t Volderke, Eepos, MPI…), maar ook aan de thuiszorg. Waar nodig staat dit supportteam hen bij op vlak van organisatie, structuur, hygiëne, expertise... Samen staan we sterk tegen corona!