Ziekenhuis Geel gebruikt nu ook robotchirurgie binnen de abdominale heelkunde

06/12/2022

Robotchirurgie kent sinds enkele jaren opnieuw een flinke opmars in de wereld van de geneeskunde en wordt meer en meer toegepast in verschillende heelkundige domeinen. Ook Ziekenhuis Geel investeert samen met haar netwerkpartners volop in robotchirurgie. Die laat toe heelkundige procedures met een hogere precisie uit te voeren. Het gebruik van de robot is al langer gekend binnen de urologie, voornamelijk voor operaties aan de prostaat. Binnen de abdominale heelkunde vindt er nu ook een exponentiële groei plaats in de toepassing, meer bepaald bij buikwandchirurgie en bij operaties van maag en darmen, waaronder ook kankeroperaties.

Goed opgeleid team

Dr. Michael Ruyssers en dr. Ben Gys, verbonden aan de dienst abdominale heelkunde van Ziekenhuis Geel, zijn overtuigd van de toepassing van robotchirurgie in hun vakgebied. Ze investeerden hiervoor in een intensieve opleiding, o.a. in het Universitair Ziekenhuis Brussel.

Dr. Michael Ruyssers: “Voor onze abdominale procedures werken wij met het Da Vinci X robotsysteem.” Dit systeem maakt gebruik van een console, waarin de chirurg plaatsneemt op afstand van de operatietafel. Van daaruit bedient de chirurg met joysticks de robotarmen, die aan de operatietafel bij de patiënt geïnstalleerd worden. Op deze robotarmen worden operatie-instrumenten gemonteerd, zoals bijvoorbeeld een haakje, klemmetje en schaartje. “Wij werken tijdens onze robotoperaties steeds in tandem. Een van ons bedient de console, terwijl de andere de operatie nauwgezet volgt en assisteert bij de operatietafel. Zo behouden wij maximale controle over elke ingreep”, zegt dr. Michael Ruyssers.

Extreme precisie

De robot zet de bewegingen van de hand, pols en vingers van de chirurg om in precieze bewegingen van de instrumenten. Onbedoelde bewegingen worden door filtering van trillingen tot een minimum beperkt. De instrumenten kunnen dus nauwkeuriger bewegen dan de hand van een mens. Het operatieveld wordt haarfijn en tienmaal vergroot in een 3D-beeld. Dit zorgt voor extra dieptezicht voor de chirurg.

Dr. Ben Gys: “Voor buikwandchirurgie is aangetoond dat de robot een significant voordeel biedt in de behandeling van grotere navelbreuken en littekenbreuken. Ook het maken van nieuwe verbindingen tussen maag en darmen kan veel efficiënter met de robot. Dit biedt een belangrijk voordeel bij bijvoorbeeld specifieke vermagerings- en kankeroperaties. De robot vergemakkelijkt operatieve handelingen met zeer hoge precisie in zeer kleine ruimtes. Zo kunnen we complexe procedures, in anatomisch moeilijk bereikbare plaatsen, toch op minimaal invasieve wijze uitvoeren. Denk maar aan de verwijdering van tumoren in het kleine bekken bijvoorbeeld. Ook kan het verwijderen van kwaadaardige lymfeklieren verfijnder uitgevoerd worden met minder risico op bloedverlies.”

Grotere bewegingsvrijheid en voordelen voor de patiënt

Vooral op locaties waar weinig ruimte beschikbaar is, is het interessant om robotchirurgie toe te passen. “Bij het herstel van maagbreuken moeten we in een kleine ruimte werken tussen de twee longen. Dit maakt dat we zeer kleine bewegingen moeten kunnen maken. Dit kan perfect met de robot, die ons ook toelaat om achter het hoekje te werken door de gearticuleerde instrumenten”, zegt dr. Michael Ruyssers.

De hoge graad van precisie biedt een groot voordeel voor de patiënt. Het omliggend weefsel wordt tijdens de ingreep zoveel mogelijk gespaard. Er is dus minder risico op weefselschade en postoperatieve complicaties zoals nabloeding, wondinfectie, … Voor bepaalde ingrepen is de operatieduur dankzij de efficiëntere handelingen significant korter en de patiënt kan doorgaans ook sneller naar huis.

Ambities Ziekenhuis Geel

“Voor Ziekenhuis Geel is de ontwikkeling van robotchirurgie een belangrijke strategische stap. Een visie op de toekomst van het ziekenhuis waarin innovatie en kwaliteit van zorg worden gecombineerd met een laagdrempelige toegang tot complexe zorg voor de Kempense patiënt. Dit laatste wordt gerealiseerd in samenwerking met andere zorgpartners zoals huisartsen en netwerkpartners”, aldus Jan Flament, CEO Ziekenhuis Geel. Deze ontwikkelingen passen ook binnen de lopende bouwplannen en de wil van het Geelse ziekenhuis om zich aan te dienen als een betrouwbare partner in de gezondheidszorg en te evolueren tot ‘een huis van gezondheid voor de Kempen’.