Ziekenhuis Geel en andere Kempische organisaties gaan voor rookvrije toekomst!

31/05/2024

31 mei is Werelddag Zonder Tabak. Ziekenhuis Geel maakt van deze dag gebruik om zijn terreinen volledig rookvrij te maken. Deze actie past binnen de campagne Generatie Rookvrij, die streeft naar een rookvrije toekomst voor iedereen. Ziekenhuis Geel wil roken uit het zicht van kwetsbare patiënten en beïnvloedbare jongeren houden. Want zien roken, doet roken.

Het bestuur van Ziekenhuis Geel is vastbesloten om samen met haar partners te werken aan een rookvrije toekomst voor de volgende generatie. Het label van Generatie Rookvrij is op verschillende plaatsen zichtbaar op de terreinen van Ziekenhuis Geel.

Vanaf 31 mei neemt Ziekenhuis Geel ook concrete maatregelen rond de rookplekken voor bezoekers en patiënten. De ziekenhuisgebouwen waren het natuurlijk al langer, maar nu zijn ook de terreinen rond het ziekenhuis volledig rookvrij gemaakt. Enkel de daarvoor voorziene rookplek blijft, maar ook hier werden ingrepen ondernomen.

“De rookplek die zich aan de hoofdingang bevindt, is minder zichtbaar gemaakt met behulp van extra beplanting. Bezoekers en patiënten hebben nog steeds een plek waar ze kunnen roken, maar die ligt niet meer duidelijk in het zicht van het ziekenhuis,” vertelt Lotte Lambrechts, preventieadviseur van Ziekenhuis Geel.

Een tiental ambassadeurs van Ziekenhuis Geel zullen rokers op de terreinen aanspreken en vriendelijke de weg wijzen naar de rookzone.

Ziekenhuis Geel steekt ook de hand in eigen boezem. Medewerkers van het ziekenhuis worden aangemoedigd om te stoppen met roken. “We hebben extra begeleiding voorzien voor rokende collega’s. Ze kunnen te allen tijde beroep doen op onze tabakoloog voor een gratis infosessie,” weet Lotte Lambrechts.

Het ziekenhuis wordt in deze actie volledig gesteund door het lokale bestuur van de stad Geel. Op verschillende plaatsen in Geel vind je dan ook bordjes van Generatie Rookvrij.

"Het is bewezen dat het effectief is om roken uit het zicht te houden, dat heeft WHO (wereldgezondheidsorganisatie) bevestigd. De campagne Generatie Rookvrij heeft ondertussen zijn nut al bewezen in Nederland en bijvoorbeeld in onze voetbalstadions want sinds de campagne daar loopt wordt er opvallend minder gerookt in het zicht, " zegt Kathleen Vanhove, tabakoloog van Ziekenhuis Geel en voorzitter van de gezondheidsraad. "We streven naar een samenleving waarin niet-roken de norm is zodat kinderen niet in de verleiding komen om te roken, want kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. 95% van de bevolking zegt dat ze hun kinderen of kleinkinderen willen behoeden voor de rookverslaving, dus we zijn al goed op weg," vult Kathleen Vanhove aan. 

Niet enkel in Geel zetten ze hun beste beentje voor. In heel de Kempen wordt er hard gewerkt aan een rookvrije toekomst voor iedereen. Alle 27 Kempische gemeentes zetten in op Generatie Rookvrij.

“De nieuwe tabakswetgeving van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke met strengere regels rond verkoop van tabak en de plaatsen waar er gerookt/gedampt mag worden, versterkt de boodschap die we met Generatie Rookvrij verspreiden: zien roken, doet roken. Deze nieuwe wetgeving bevestigt nog maar eens dat roken en vapen niet thuishoren in de buurt van zorginstellingen, maar ook niet rond scholen, sportterreinen en speelpleintjes,” zegt Siel Styns van Logo Kempen.

Dit jaar zetten Logo Kempen en de lokale intergemeentelijke preventiewerkers naar aanleiding van de nieuwe wetgeving ook extra in op preventie rond vapen. Zo zullen handelaars van vape-producten aan de hand van een nieuwe informatiecampagne geïnformeerd worden over de aangepaste wetgeving. Er zijn ook initiatieven gepland om zorginstellingen te ondersteunen in kader van Generatie Rookvrij.

Het Ziekenhuis Geel heeft vier goede redenen om in te zetten op een rookvrije ziekenhuisomgeving.

  1. Zien roken, doet roken. Vooral jongeren zijn beïnvloedbaar, maar ook patiënten die aan hun gezondheid werken en willen stoppen met roken, kunnen er baat bij hebben niet met rokers geconfronteerd te worden.
  2. Passief roken vermijden. Het ziekenhuis wil jongeren en patiënten niet blootstellen aan ongezonde rook.
  3. Het ziekenhuis wil een voorbeeldrol vervullen in de maatschappij. Bij het brede publiek is gelukkig al een groot draagvlak voor niet (meer) roken op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of waar mensen aan hun gezondheid werken. Zelfs onder rokers wordt deze beslissing gedragen.
  4. Een propere omgeving creëren. Het ziekenhuis wil geen rondslingerende peuken op het terrein.

Rokers die openstaan voor hulp bij stoppen met roken, kunnen contact opnemen met Kathleen Vanhove, de tabakoloog van Ziekenhuis Geel. Samen met haar wordt er aan de hand van een rookprofiel een persoonlijk plan opgesteld om een rookstoppoging te ondernemen. Zo sta je er als roker niet alleen voor en wordt deze moeilijke opdracht opgedeeld in verschillende, haalbare stappen.

Meer informatie over rookstopbegeleiding vind je hier.