Ziekenhuis Geel als eerste erkend tot Regionaal Traumacentrum

08/02/2023

Ziekenhuis Geel is in Vlaanderen als eerste officieel erkend als regionaal traumacentrum. Dat betekent dat het ziekenhuis voldoet aan strenge internationale standaarden om zwaargewonde slachtoffers na een ongeval op te vangen en te verzorgen. Door deze erkenning wordt het ziekenhuis opgenomen in het internationaal netwerk van traumacentra en maakt het deel uit van het Antwerp Trauma Network (ATN) met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) als supraregionaal traumacentrum.

 

Eerste regionaal traumacentrum in Vlaanderen

Het multidisciplinaire traumacentrum zorgt voor de opvang, behandeling, ondersteuning en revalidatie van patiënten na een ernstig ongeval. Er bestaan drie soorten traumacentra: supraregionaal, regionaal en lokaal. Na een audit heeft de Duitse organisatie Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) Ziekenhuis Geel een certificering op regionaal niveau toegekend. Het UZA is bijvoorbeeld een supraregionaal traumacentrum en AZ Voorkempen te Malle is een lokaal traumacentrum. In gans België zijn sinds kort de eerste twee regionale traumacentra erkend in Brussel en in Geel.

 

Nood aan lokale expertise

Op de spoeddienst van Ziekenhuis Geel helpen ze jaarlijks heel wat slachtoffers na een zwaar ongeval: in 2022 zagen ze 90 traumapatiënten, in 2021 waren het er 66. De erkenning zorgt ervoor dat traumapatiënten in de regio in en rond Geel nu sneller de juiste verzorging kunnen krijgen.  “Bij een ernstig ongeval proberen de MUG-diensten een zwaargewond slachtoffer binnen de 45 minuten naar een traumacentrum te brengen. Maar vanuit onze regio is het niet altijd mogelijk om binnen die tijdspanne een supraregionaal traumacentrum te bereiken. Er was dus hoge nood aan lokale expertise die wij nu kunnen invullen. Daar zijn we trots op”, vertelt Dr. Gerry Van der Mieren, diensthoofd spoedgevallen in Ziekenhuis Geel. Slachtoffers krijgen op deze manier in Geel dezelfde zorg als in supraregionale traumacentra. En wanneer een bepaalde patiënt dan toch nog moet verwezen worden naar een ander centrum, omdat bepaalde voorzieningen niet aanwezig zijn in Geel, dan kan Ziekenhuis Geel garanderen dat de nodige voorbereidende zorg werd geboden volgens dezelfde standaarden als in het gespecialiseerd universitair moedercentrum. “In de Kempen zijn er verschillende verstedelijkte gebieden met daarnaast een uitzonderlijk ontwikkelde industrie – en Sevesobedrijven – rond de E313 waardoor de ontwikkeling en opbouw van een traumacentrum voor ons een belangrijke maatschappelijke opdracht was. Zeker gezien de centrale Geelse ligging.” Aldus Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel.

 

Traumazorg volgens Europese standaard

Om de erkenning te behalen, evalueerde de DGU het volledige traject dat een traumapatiënt aflegt na aankomst op de spoeddienst van Ziekenhuis Geel. De kwaliteit van dit traject wordt beoordeeld volgens bepaalde Europese standaarden. Zo moeten traumaslachtoffers bijvoorbeeld opgevangen worden door een team van medische specialisten die elk hun eigen taak hebben. Wie voor wat bevoegd is, wordt visueel duidelijk door een bijhorend hesje. De teamleider bewaakt het overzicht en coördineert alles.

Verder moet de opvang van het slachtoffer op een georganiseerde en vlotte manier verlopen: voor de eerste opvang komt hij of zij terecht in de ‘shock room’, daarna volgt een onderzoek via medische beeldvorming. Indien nodig volgt dan een operatie en eventueel opvang op intensieve zorgen en later nog revalidatie. De communicatie en samenwerking moeten in dit hele proces vlekkeloos verlopen.

“Het behalen van dit certificaat is het resultaat van intensieve training en opleiding. Verschillende urgentiespecialisten, -artsen en verpleegkundigen van Ziekenhuis Geel volgden de internationale ‘European Trauma Course’”, vertelt dr. Francis Somville, stichter van het regionaal traumacentrum van Ziekenhuis Geel. “En ook intern is er een gevarieerd aanbod bijkomende opleidingen rond traumazorg voor verschillende diensten.”

 

Samenwerking met UZA

Met deze erkenning wordt Ziekenhuis Geel, naast AZ Voorkempen in Malle, een deel van het Antwerp Trauma Network, waarbij het UZA het supraregionaal traumacentrum is. Niet alleen met de voorbereidingen en opleidingen wordt er intensief samengewerkt. Er zijn ook duidelijke afspraken over waar de patiënt best behandeld wordt. De meeste traumapatiënten kunnen immers regionaal behandeld worden, maar soms is een doorverwijzing nodig naar een supraregionaal traumacentrum. Bijvoorbeeld bij zeer specifieke of complexe zorg, verdere behandeling na initiële stabilisatie van de patiënt of wanneer het UZA supraregionaal traumacentrum sneller bereikbaar is. UZA en Ziekenhuis Geel zijn op die manier complementair in de traumazorg die ze bieden. Beide ziekenhuizen hebben bovendien regelmatig overleg over klinische zorg, dataregistratie, opleidingen en verbeterprojecten. Artsen en verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen binnen het Antwerp Trauma Network vormen samen ook een trauma teaching team dat les geeft aan alle betrokken partners – zo delen ze maximaal elkaars expertise. 
 

We zijn heel blij dat Ziekenhuis Geel deel uitmaakt van het Antwerps traumanetwerk en kijken ernaar uit om intensief met hen samen te werken op vlak van klinische zorg, zorgkwaliteit, dataregistratie en trauma-opleiding”, zegt dr. Philip Verdonck, coördinator van het supraregionaal traumacentrum UZA. “Het belang van een regionaal traumacentrum in de regio rond Geel is groot, zodat elke patiënt op het juiste moment de juiste zorg krijgt.