Wijzigingen in Raad van Bestuur Ziekenhuis Geel

21/12/2023

Dhr. Pieter Jans werd begin december aangesteld door de Algemene Vergadering in de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Geel. Op 19 december 2023 werd hij ook verkozen tot voorzitter van het bestuursorgaan. De heer Jans kan een lange carrière in de zorg- en openbare sector voorleggen. Tussen 2007 en 2023 was hij administrateur-generaal van OPZ Geel.  

Dhr. Jans staat voor de complexe uitdaging om de integratie met Mol tot een goed einde te brengen, daarbij verder bouwend op de werkzaamheden van de voorbije jaren.

“De kwaliteit van zorg wordt rechtstreeks bepaald door de maturiteit van samenwerken, binnen en buiten onze muren. Onze regio heeft recht op excellente zorg. Onze uitdaging is dan ook simpel: beter samenwerken!” roept Pieter Jans op.

Dhr. Jans neemt aldus de taken over van mevr. Ann De Bal. Zij trad sinds het begin van de zomer op als waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur. Mevr. De Bal slaagde erin om na een moeilijke periode, de samenwerking in de organisatie opnieuw te versterken. Mevr. De Bal geeft de voorzittershamer met een positief gevoel door aan haar opvolger. Voor haarzelf was de combinatie van de voorzittersfunctie met haar eigen voltijdse professionele werkzaamheden niet langer haalbaar.

"Het verheugt mij dat ik een positieve bijdrage heb kunnen leveren in een voor het ziekenhuis uitdagende en intense periode. Ziekenhuis Geel staat voor kwaliteitsvolle zorg in onze regio, dicht bij de patiënt en zijn omgeving, dankzij de tomeloze inzet en het engagement van alle betrokkenen. Ik wens Pieter Jans en het ganse team alle succes in de verdere uitbouw en groei," vult Ann De Bal aan.

Hier vind je een actueel overzicht van de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Ziekenhuis Geel.