Vlaamse overheid investeert € 20 miljoen in Ziekenhuis Geel

30/11/2021

De Vlaamse overheid voorziet een investering van ongeveer € 20 miljoen in de renovatie van Ziekenhuis Geel. Met deze middelen zal het ziekenhuis drie diensten volledig vernieuwen. In 2022 start de bouw van drie bijkomende verdiepingen bovenop de bestaande zijvleugel die nu het revalidatiecentrum huisvest. In de nieuwbouw komt een nieuw chirurgisch dagziekenhuis, een nieuw klinisch labo en ook een volledig nieuw kinderziekenhuis. Die investeringen zijn noodzakelijk om Ziekenhuis Geel verder uit te bouwen als toonaangevende en innovatieve zorgorganisatie in de Kempen.

Vernieuwing van drie diensten

Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) ontvangt Ziekenhuis Geel € 20 miljoen subsidies voor de renovatie en vernieuwing van drie van zijn diensten. Bovenop het bestaande E-blok, de zijvleugel die nu het revalidatiecentrum huisvest, zal het ziekenhuis drie bijkomende verdiepingen bouwen. Die bieden plaats aan een nieuw chirurgisch dagziekenhuis, een nieuw klinisch labo en ook een volledig nieuw kinderziekenhuis met de naam Planeet Goudgeel. Volgens Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, is “hedendaagse ziekenhuisinfrastructuur noodzakelijk om de patiënt de beste zorg te kunnen bieden en de zorgverleners de beste werkomstandigheden. De aanpak van Ziekenhuis Geel om de kinderafdeling om te dopen tot Planeet Goudgeel is inspirerend, want een opname voor kinderen is altijd ingrijpend. Met deze nieuwe infrastructuur kunnen we deze meer rustgevende omgeving voor de kinderen waarmaken. Het nieuwe chirurgisch dagziekenhuis en labo beantwoorden aan de veranderende zorgvragen en het flexibel inspelen hierop.”

De investeringsplannen van Ziekenhuis Geel werden ingediend in samenspraak met de drie partners van het Ziekenhuisnetwerk Kempen (AZ Turnhout, H. Hartziekenhuis Mol en AZ Herentals) en passen binnen de Kempense strategie van een meer geïntegreerde werking in de regio. Het klinisch labo zit vandaag al in een stappenplan tot integratie over de vier ziekenhuizen heen. De bouwplannen van Ziekenhuis Geel passen daarin.

50% meer ruimtes voor ingrepen

Voor Ziekenhuis Geel is dit investeringsproject een belangrijke stap in zijn transformatie om tegen 2027 een toename van 50% van het aantal ruimtes voor ingrepen te kunnen realiseren. Het aantal endoscopische ingrepenruimtes en OK-zalen zal stijgen van 12 naar 18 waarbij ook heel wat infrastructuur wordt vernieuwd. “We willen Ziekenhuis Geel verder ontwikkelen als essentieel chirurgisch centrum voor de Kempen en onze ambitie waarmaken om één van de meest innoverende zorgorganisaties van het land te worden”, zegt Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel.

Oog voor patiënt, zorgverstrekker én bewoner

Cruciaal in het renovatieproject van Ziekenhuis Geel is de positieve impact op de patiënten, de zorgverstrekkers én de buurtbewoners. Door dit bouwwerk zal Planeet Goudgeel, de nieuwe belevingswereld voor de jongste patiënten, nu ook echt tot leven komen. Het concept van de nieuwe kinderafdeling is volledig bedacht op maat van de allerkleinste patiënten en vertrekt vanuit een ontwerp dat met zorgverstrekkers en patiënten samen werd gerealiseerd. Daarbij wordt er ook gedacht aan innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld flexibele kamers. Deze kamers kunnen in functie van het seizoen, bv. tijdens de wintermaanden wanneer het RSV-virus de ronde doet, omgebouwd worden van grote luxekamers naar twee kleinere kamers.

De investering is niet alleen belangrijk voor de gezondheidszorg in de regio, maar heeft ook heel wat voordelen voor de buurtbewoners van het ziekenhuis. Bij de ontwikkeling van de plannen hield het ziekenhuis rekening met de buurt. Enkele maanden geleden kregen zij zelfs als eersten de plannen te zien. Danny Van Reeth, technisch-facilitair directeur van Ziekenhuis Geel: “De plannen gaan uit van meer groen rond het ziekenhuis. De voorbije jaren hebben we hier al heel wat stappen rond gezet. Door nu bijkomend de afbraak van de bestaande pediatrische afdeling te realiseren, zal er ook ruimtelijk een andere beleving gecreëerd worden rond het ziekenhuis. Dat zal voor de buurtbewoners zeker aangenaam zijn.”

Tenslotte zal deze investering toelaten om heel wat nieuwe technieken een plaats te geven in Ziekenhuis Geel. Momenteel verwelkomt Cheese, een robot-butler, al de jonge patiënten op de kinderafdeling. De bijkomende middelen bieden ook ruimte voor verdere ontwikkelingen op vlak van robotchirurgie, VR, lichtbeleving en interactieve beeldschermen.