Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel presenteert uitstekende geboortecijfers

12/12/2016

In een persbericht van 8 november benadrukte het Federaal Kenniscentrum Gezondheid dat het toepassen van keizersneden risico’s met zich meebrengt, zowel voor de moeder als voor het kind. In ons ziekenhuis wordt bij slechts 16% van de geboortes een keizersnede uitgevoerd. Daarmee positioneert het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel zich bij de vijf beste Vlaamse ziekenhuizen.

Een keizersnede blijft noodzakelijk als de gezondheid van de moeder of het kind in gevaar is. Jaarlijks sterven in Vlaanderen immers bijna 6 op 1000 kinderen bij de bevalling.

In het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wordt steeds zorgvuldig afgewogen of een keizersnede aangewezen is. Er wordt alleen toe overgegaan als er sprake is van een medische noodzaak.

In de afgelopen twee jaar overleefden alle kinderen die via een keizersnede in ons ziekenhuis werden geboren. Dit voortreffelijke resultaat illustreert het streven van ons ziekenhuis om steeds de beste zorgen te leveren. Een ‘ideaal’ aantal verantwoorde keizersneden is niet aan te geven, maar met de uitstekende overlevingscijfers bij de geboorte komt het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel dicht in de buurt.